top of page

Konference Aktuální výzvy primárního vzdělávání matematice v 21. století proběhla online

Aktualizováno: 28. 7. 2021Ve dnech 21. – 23.4.2021 proběhla konference Elementary Mathematics Education (EME) pořádaná katedrou matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků. Pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaeDr. Libuše Ludíkové, CSc. proběhl již 25. ročník této konference s názvem „Aktuální výzvy primárního vzdělávání matematice v 21. století“, který byl prvním historicky pořádaným v on-line podobě. Na konferenci participovali účastníci nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Zajímavé plenární přednášky přednesli Laakso Mikko-Jussi (Finsko), Martin Kuruc (Slovenská republika) a Vlastimil Chytrý a Jaroslav Říčan (Česká republika). V rámci čtyř sekcí byly prezentovány původní výsledky vědeckovýzkumné a odborné práce z oblasti matematiky a didaktiky matematiky, jež byly zaměřeny jak do oblasti primárního vzdělávání, tak do oblasti přípravy budoucích učitelů matematiky.

Konference se i přes nezvyklou formu těšila vysoké účasti a oceňovanou výhodou díky vhodně sestavenému on-line programu byla možnost poslechnout si všechna jednání v sekcích. Realizace konference tak poskytla možnost účastníkům sdílet své zkušenosti nejen v oblasti vědy, ale také v oblasti nelehké situace v době distančního vzdělávání.

Děkujeme všem vystupujícím kolegům, za jejich podnětná vystoupení a všem účastníkům, že si v této nelehké době našli čas zúčastnit se konference EME2021.


Autor: Jiří Vaško

Grafika: archiv PdF

Kommentare


bottom of page