top of page

Kreslené filmy s příběhy dětí pomáhají řešit závažné problémy

Představa, že dětství je bezstarostným obdobím zalitým sluncem, je velmi naivní. Mnohé děti prožívají vysoce náročné situace a jsou nuceny vyrovnat se různými, mnohdy velmi závažnými problémy – ať již plynou z rodinné sociální situace, z neutěšených vztahů mezi rodiči nebo z potíží ve škole.
Originální kreslená videa využitelná v prevenci nebo v rámci osobnostní a sociální výchovy některé z častých problémů tematizují a ukazují, kam až mohou problémy vyústit, když ohroženým dětem nikdo nepodá pomocnou ruku.


Videa připravila nezisková organizace DOMUS | Centrum pro rodinu se sídlem v Plzni v rámci projektu „Hlasy dětí – a co s tím uděláme?“. Cílem bylo zvýšit povědomí o právech dětí a jejich problémech mezi veřejností v České republice. Projekt podpořený programem CZ 04 Ohrožené děti a mládež FM EHP se zaměřil na velmi diskutované a často problematicky vnímané oblasti, jako je diskriminace, zájem dítěte „nade vše“, právo dítěte na rodinu vlastní či náhradní a jeho právo být v kontaktu s oběma rodiči, právo na informace, právo dětí na zapojení do rozhodovacích procesů, právo na ochranu jejich soukromí a také právo na vzdělání.


Videa se nevyhýbají ani „těžkým“ tématům, jako je rozvod, šikana, zanedbávání, předsudky, sebevražda.

Animované filmy byly prezentovány na filmových festivalech a kulturních a odborných akcích, k problematice byly uspořádány odborné workshopy. Čtenáře portálu U21 a pedagogickou veřejnost jistě potěší, že jsou také volně přístupné na kanále Práva dětí na křižovatce na YouTube. Vzniklo přitom celkem 8 krátkých animovaných filmů, do jejichž přípravy se zapojily samotné děti.


Můžete se seznámit například s příběhem šikanovaného Radima a s jeho agresorem, s příběhem „problémového“ Jirky, který zoufale potřebuje kamarády a vzdělávací příležitost, poznáte Evičku, která už ve školce zakusí, jaké to je být vyloučena jen kvůli tomu, že je Romka. Videa se nevyhýbají ani velmi „těžkým“ tématům, jako je rozvod, střídavá péče, šikana očima agresora i oběti, zneužití sociálních sítí k falešnému obvinění, zapojení dítěte do rozhodování ve složitých rodinných situacích, zanedbávání, situace dětí v sociálně vyloučených lokalitách nebo v nevhodném sociálním prostředí, právo na vzdělání, předsudky a patologické chování mládeže, sebevraždy. Vše je ale díky jednoduché stylizaci podpořené zdařilým vizuálem zvládnuto tak, aby si z videa odnesly poučení děti i dospělí.Kreslené filmy lze využít v rámci prevence, mohou sloužit jako prostředek při řešení problémů ve třídě, mohou pomoci zahájit debatu k tématu. Díky tomu, že jsou přístupná i v angličtině, lze je využít i ve výuce tohoto předmětu, stejně jako v rámci osobnostní a sociální výchovy nebo v občanské nauce a základech společenských věd.


Podle tvůrců bylo cílem projektu vyvolat zájem odborné i laické veřejnost o problematiku dodržování práv dětí a především těch skupin, jejichž práva jsou nejčastěji zanedbávána a kde jejich porušování vede k tomu, že děti a mládež nemají větší šanci rozvíjet svůj potenciál a bránit se diskriminaci. Výsledek stojí za to a cíle jistě naplnil.


Projektový tým:

Projektová manažerka: Mgr. Bc. Romana Svobodová

Odborná metodička: Bc. Radka Musilová

Manažerka mediální kampaně: Mgr. Ivana Mičínová

Odborní konzultanti:

PhDr. Alena Plšková: psycholožka a metodička školní prevence

PaeDr. Jiří Pilař: speciální pedagog

MUDr. Pavel Biskup: pediatr

Bc. Libor Možíš: sociální pracovník

Mgr. Daniel Hanuš: právník, sociální pracovník


Text: U21 na základě informací projektu organizace DOMUS | Centra pro rodinu

Zdroj: http://www.hlasydeti.cz/

Commenti


bottom of page