top of page

Muzeum připomíná pohnuté osudy obětí i pachatelů za druhé světové války

Jak druhá světová válka ovlivňovala každodenní život běžných obyvatel? Jaké útrapy zažívaly perzekuované osoby a jak válka ovlivnila politický vývoj v dalších letech v Evropě i mimo ni? Odpovědi nejen na tyto otázky nabízí Muzeum druhé světové války (Muzeum II Wojny Światowej) nacházející se v polském Gdaňsku.Budova moderního muzea se nachází pouhých 7 kilometrů od poloostrova Westerplatte, na kterém padly první výstřely druhé světové války. Architektonicky zajímavá budova muzea, tvarem připomínající padající dům (s odkazem na válečné poškození Gdaňsku), poskytuje prostory pro expozice, její součástí je ale také konferenční centrum či knihovna. Více se ale podíváme na hlavní stálou expozici, která zabírá přibližně 5 tisíc metrů čtverečních.


Svou koncepcí nabízí Muzeum druhé světové války unikátní pohled na různé aspekty tohoto konfliktu. V první řadě se totiž zaměřuje na její účastníky z řad civilního obyvatelstva a vojenské dějiny zde tvoří pouze doplňkovou linku pro dotvoření kompletního obrazu. Ačkoliv je pozornost obrácena na dějiny především z polského pohledu (jakožto státu postihnutého dvěma totalitními režimy), nejsou zde opomíjeny ani ostatní národy (je třeba vyzdvihnout, že návštěvníci zde naleznou například i informace k situaci v prostoru okupovaném během války Japonskem). Pro českého návštěvníka jsou bezpochyby zajímavé informace i artefakty týkající se protektorátu Čechy a Morava.Co se týká vlastního obsahu, jednotlivé části expozice vhodně propojují fyzické exponáty s audiovizuálním obsahem a interaktivními artefakty. Právě zapojení audiovizuálních prvků vytváří v kombinaci s několika dioramaty velmi imerzivní prostředí. Návštěvníci se tak například podívají na ulici města v okupovaném Polsku, kde mohou nahlížet do výkladních skříní obchodů nebo si přečíst si vyhlášky vylepené na zdech. Velmi zajímavý je také způsob prezentace exponátů pramenů písemné povahy (například deníků). Ty jsou ve fyzické podobě vystaveny ve vitrínách, zároveň je ale možné v nich virtuálně listovat prostřednictvím dotykového kiosku umístěného v těsné blízkosti vitrín.


Je třeba také vyzdvihnout, že veškeré válečné dění je představováno skrze konkrétní lidské osudy, celá expozice tak na návštěvníka působí mnohem silněji, než v případě pouhého předávání čísel a dat. Tento přístup je patrný například v části věnované katyňskému masakru. Návštěvník zde nalezne předměty osobní potřeby nalezené u exhumovaných těl, celé místnosti ale vévodí stěna pokrytá desítkami fotorámečků, z nichž některé obsahují fotografie identifikovaných obětí. Stejně tak je například značné množství obětí konečného řešení židovské otázky naznačeno cestovními kufry, které jsou až po strop narovnány podél stěny v další z výstavních místností.Je možné říci, že skrze silný prožitek při návštěvě muzea se autorům podařilo naplnit původní záměr, a to přiblížení válečných útrap návštěvníkům a zároveň apelovat na společnost, aby se na tragické události válečných let nezapomnělo a aby se neopakovaly.


Bližší informace naleznete přímo na webu Muzea II Wojny Światowej.


Text: redakce U21

Foto: Muzeum II Wojny Światowej, Vojtěch Češíkコメント


bottom of page