top of page

Několik slov k ochránci práv na pedagogické fakultě

Pedagogická fakulta UP v současné době připravuje volby fakultních ochránců práv. V rámci Univerzity Palackého tak půjde již o čtvrtou fakultu, která zavádí tento institut. Jakou působnost má ochránce práv (nejen) na naší fakultě a kdo se jím může stát? Nejen to se dočtete níže!Stejně jako některé další vysoké školy a fakulty v České republice přistupuje i Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ke zřízení institutu ochránce práv. Jeho posláním je dle normy „spoluvytvářet bezpečné, vstřícné a spravedlivé studijní a pracovní prostředí na PdF UP, přispívat ke zlepšování vztahů mezi studenty, akademickými pracovníky a dalšími zaměstnanci fakulty navzájem.“


Funkci fakultního ochránce práv bude vykonávat dvojice osob různého pohlaví. Jaká ale bude náplň jejich práce? Hlavně se jedná o ochranu studujících před jednáním, které je v rozporu s fakultními i univerzitními předpisy a normami. K tomu nám sdělil více prof. Jan Michalík, proděkan, v jehož gesci je příprava nového institutu ochrany práv na fakultě: „Vycházíme jednak ze zkušeností ostatních fakult, ať už na naší UP či dalších a jednak ze znalosti podmínek života na naší fakultě. Předpokládáme, že řada podnětů se může týkat problémů v komunikaci členů akademické obce a zaměstnanců fakulty. Typicky se student například domnívá, že ne/činností akademického pracovníka je poškozen ve svých právech, nárocích. Byl bych rád, pokud by naši ochránci nemuseli řešit žádné mimořádné problémy nerovného zacházení, či dokonce ponižování a podobně.“


Je žádoucí, aby studenti i zaměstnanci využili této možnosti a navrhovali vhodné osoby do této pozice. První funkční období ochránců je dvouleté a lze říci, že právě oni se budou velkou měrou podílet na vytvoření obrazu a funkčnosti nového modelu ochrany práv.

Na rozdíl od ostatních fakult se na ochránce práv na pedagogické fakultě budou moci obrátit i zaměstnanci. Jejich podnětům se budou ombudsosoby věnovat až do doby zřízení institutu ochránce práv zaměstnanců UP.


Věděli jste, že návrhy na kandidáty může podat každý člen akademické obce PdF UP, tedy i naše studentky a studenti? Na pozici kandidátů ale mohou být navrženi jen akademičtí pracovníci naší fakulty, a to navíc pouze ti, kteří nezastávají žádnou vedoucí funkci ať už na naší fakultě, či v rámci vedení univerzity.


Funkce ochránce je neslučitelná s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana, tajemníka PdF UP, vedoucího pracoviště PdF UP, s členstvím v disciplinární či etické komisi PdF UP nebo Univerzity Palackého v Olomouci, jakož i s pracovněprávním vztahem, který je vykonáván na děkanátu PdF UP nebo rektorátu UP.


Pro lepší orientaci ve vlastním volebním procesu můžete využít přehledný harmonogram, který jsme již zveřejnili na webu PdF UP. „Je žádoucí, aby studenti i zaměstnanci využili této možnosti a navrhovali vhodné osoby do této pozice. První funkční období ochránců je dvouleté a lze říci, že právě oni se budou velkou měrou podílet na vytvoření obrazu a funkčnosti nového modelu ochrany práv. Fakulta určitě bude všechny důležité aspekty jejich činnosti komunikovat členům akademické obce,“ dodává Jan Michalík.


Instituty ombudsosob vznikají na stále více českých univerzitách, vysoké školy mají nově k dispozici také soubor obecných doporučení pro vytvoření této funkce; blíže jsme o dokumentu Ombudsosoby a osoby v obdobném postavení informovali na našem portále U21. Zároveň jsme na U21 také zveřejnili rozhovory s ochránci práv z filozofické fakulty Jaroslavem Šotolou a Michaelou Antonín Malaníkovou.


Text: Oddělení komunikace PdF UP

Foto: Alžběta Gregorová

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page