top of page

Obohacování slovní zásoby přehledně

Aktualizováno: 5. 8. 2022

Věděli jste, jak funguje odvozování, skládání, nebo třeba přejímání? Co jsou to kalky nebo idiomy? Co je to univerbizace a multiverbizace? Vše o se dozvíte v edukačním videu, které zveřejnil na svém Youtube kanálu Kamil Kopecký z katedry českého jazyka a literatury.Tato edukační animace přibližně v osmi minutách shrnuje způsoby, kterými dochází k obohacování slovní zásoby, a je možné ji využít například v hodinách českého jazyka. Video pro větší názornost obsahuje i konkrétní příklady jednotlivých způsobů tvorby nových slov.

Comments


bottom of page