top of page

Olomoucký kraj zná své učitele roku a portál U21 přinese jejich pedagogické reflexe

Titul Učitel roku Olomouckého kraje 2022 už má své majitele. Slavnostní předávání ocenění se odehrálo za účasti vedení Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, děkana Vojtecha Regece a proděkanky Petry Šobáňové. Ta byla také součástí týmu, který řešil podobu ocenění, a zasadila se o vznik speciální sekce v rámci portálu Učitel21, kde budou postupně zveřejňovány rozhovory s oceněnými učiteli. Samotný ceremoniál proběhl symbolicky v pondělí 28. března 2022, tedy v den, kdy se slaví Den učitelů. Slavnosti se kromě krajského radního pro oblast školství Aleše Jakubce účastnil i hejtman Olomouckého kraje a bývalý ředitel univerzitní Správy kolejí a menz Josef Suchánek. Pedagogická fakulta aktuálně připravuje rozhovory s oceněnými pedagogy a v těchto dnech zveřejňuje první z nich.„Mám radost z toho, že se můžeme podílet na popularizaci oceněných osobností a že se jejich zajímavé zkušenosti využijí v rámci pregraduální přípravy budoucích učitelů. Naším přáním je, aby se o učitelství zajímali ti nejkvalitnější uchazeči a aby byli naši studenti motivovaní pro nástup do praxe. Pozitivní příklady táhnou a my věříme, že příběhy oceněných učitelů a učitelek vzbudí zájem našich studujících,“ uvedla Petra Šobáňová a doplnila, že zajímavé bylo podílet se na změně pojetí ceny. „Byla jsem přizvána do pracovní skupiny, kde jsme s Hanou Vackovou, Hanou Kroupovou, Jakubem Dolníčkem, Pavlem Němečkem, Zonnou Bařinkovou a Lenkou Pánkovou diskutovali různé dimenze učitelské profese a řešili jsme, co vlastně dělá učitele dobrým učitelem. Shodli jsme se na tom, že podstatnou inovací ceny může být právě to, že učitele přimějeme k sebereflexi a že i veřejnost bude moci nahlédnout do složitosti, náročnosti a komplexity učitelského povolání.“


Pozitivní příklady táhnou a my věříme, že příběhy oceněných učitelů a učitelek vzbudí zájem našich studujících.

Aktuální ročník ceny byl – stejně jako i ten minulý – poznamenán náročným průběhem školního roku poznamenaného pandemií. „Bylo to tak vždy, ale poslední dva roky zcela naplno ukázaly, že být kantorem není povolání, je to spíš poslání. Americký spisovatel Charles Farrar Browne kdysi řekl, že průměrný učitel vypráví, dobrý učitel vysvětluje, výborný učitel ukazuje a nejlepší učitel inspiruje. Chci všem kantorům, nejen těm dnes oceněným, poděkovat za práci, kterou odvádějí,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.


Olomoucký kraj pedagogy oceňuje už od roku 2011, letos však projekt doznal změn. Nový je název Učitel roku Olomouckého kraje a možnost nominovat na prestižní ocenění dostali i ti, kteří se v oblasti školství nepohybují. „Zaměřili jsme se zejména na otevření akce žákům, rodičům i široké veřejnosti a rovněž na zasloužené zviditelnění oceněných pedagogů. Hlavní smysl akce ale zůstal stejný, a to poděkování pedagogům za jejich práci a připomenutí úlohy této profese ve společnosti,“ řekl radní pro oblast školství Aleš Jakubec.


Jednou z věcí, které se na samotném ocenění mění, je větší zapojení právě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. V její gesci je nejen zapojení do tvorby koncepce ocenění v rámci pracovní skupiny, ale také zpracování rozhovorů s oceněnými učiteli a mediální podpora. V rámci portálu Učitel21 vznikla speciální stránka, kde budou v příštích týdnech a měsících vycházet inspirativní rozhovory s oceněnými pedagogy. Rozhovory kromě jiného vycházejí z pedagogických reflexí samotných pedagogů, jež byly nově součástí celého procesu nominace a přijetí účasti v soutěži.


Ocenění se předává pracovníkům středních škol, vyšších odborných, speciálních i základních uměleckých škol, dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden a domů dětí a mládeže se sídlem v Olomouckém kraji. Kandidáta na cenu mohli navrhnout statutární zástupci škol a školských zařízení, ostatní pedagogové, rodiče, žáci i široká veřejnost prostřednictvím nominační listiny.


Ocenění pedagogové: Petr Doležal – Střední škola řemesel, Šumperk Dana Dýmalová – Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Lenka Hetová – Pedagogicko–psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a Jan Kvapil – Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 Eva Kvapilová – Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 Lenka Metlíková – Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5 Kateřina Ondráčková – Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 Alena Palarčíková – Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6 Hana Peškarová – Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody15 Lucie Pokorná – Církevní gymnázium Německého řádu Lenka Pospíšilová – Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18 Jindřich Šlézar – Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Josef Urban – Střední průmyslová škola Hranice Hana Vacková – Gymnázium, Olomouc-Hejčín, Tomkova 45 Daniela Vrajová – Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc


Cena radního pro oblast školství:


František Havelka – ředitel Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 Petr Konečný – ředitel Střední školy technické a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Hana Vyhlídalová – ředitelka Střední průmyslové školy, Přerov, Havlíčkova 2
Text: na základě tiskové zprávy Olomouckého kraje připravil Lukáš Blokša

Foto: Olkraj.cz, Ocenění učitelé spolu se zástupci fakulty i kraje


Související příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page