top of page

PdF UP k problematice využívání umělé inteligence

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci bedlivě sleduje trendy spojené s vývojem umělé inteligence (především generativních modelů, jako je např. GPT), které zasahují do mnoha oblastí lidské společnosti — včetně oblasti vzdělávání — a doslova mění svět, jak jej známe. Již nyní je zřejmé, že také do budoucna zcela promění řadu činností a odvětví včetně učitelství a světa vzdělávání.PdF UP si uvědomuje jak potenciál, který umělá inteligence nabízí, tak i rizika a limity, které jsou s masovým využíváním umělé inteligence spojeny. Především však umělou inteligenci vnímá jako velkou příležitost pro zlepšení vzdělávání na všech úrovních a jako nástroj, s nímž je důležité naučit se pracovat a smysluplně jej využívat v praxi.


Doporučení pro využívání AI v podmínkách PdF UP:


1. Umělou inteligenci využívejte smysluplně a odpovědně — tak, aby vám sloužila jako pomocník, jako nástroj, pomocí nějž budete zlepšovat své znalosti a dovednosti.


2. Pokud umělou inteligenci využíváte pro psaní svých prací (seminárních, kvalifikačních apod.) — přiznejte to a přímo uveďte v textu (např. pomocí citace, poznámky, prohlášení apod.). Hledejte a rozvíjejte svůj autorský přínos, tak aby vaše práce nestála pouze na generovaném textu, nýbrž především na vaší originální tvůrčí práci.


3. Uvědomte si, že veškerou odpovědnost za výsledky, které vytváříte s pomocí umělé inteligence, nesete vy. Proto se při používání umělé inteligence chovejte maximálně zodpovědně.


4. Uvědomte si, že i umělá inteligence má své limity a může dělat (a také dělá) množství chyb, jež jsou způsobeny především jejím nedokonalým natrénováním. Proto si veškerý obsah, který pomocí AI vytváříte, vždy zkontrolujte a řádně ověřte relevanci zdrojů.


5. Při využívání umělé inteligence dodržujte etické zásady a principy. Nezneužívejte výsledky zpracované s pomocí umělé inteligence k jakémukoliv podvádění.


Svým vyučujícím fakulta doporučuje, aby se aktivně seznamovali s novými technologickými trendy a aby kriticky hodnotili jejich výhody i rizika. Aktuální vývoj nástrojů umělé inteligence ukazuje, že bude třeba proměnit nejen způsob vedení seminárních a kvalifikačních prací, ale i jejich zadávání, tak aby se předpokládalo tvůrčí autorské zapojení studujících, příp. zapojení jiných forem výstupů než jen klasických akademických textů. Mnoho těchto prakticky, didakticky, projektově či aplikačně zaměřených formátů již nyní studující realizují a vedení fakulty doporučuje jejich širší využívání.


Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci aktivně informuje o nových trendech spojených s vývojem umělé inteligence a možnostech jejího uplatnění v oblasti vzdělávání na všech úrovních. Mnoho informací k tomuto tématu najdete např. na našem portálu Učitel 21.


Za Pedagogickou fakultu UP

doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.


Zpracováno ve spolupráci s expertním týmem PdF UP

(doc. Kamil Kopecký, doc. Petra Šobáňová & doc. Radka Dofková)

Další informace k umělé inteligenci najdete např. zde:

Úvod do umělé inteligence (videopřednáška)

AI dětem (metodiky pro učitele a mnoho užitečného obsahu) Maněna.info (materiály Václava Maněny k AI) Jak citovat umělou inteligenci? (ukázky citací dle MLA)

Comments


bottom of page