top of page

Pedagogická fakulta se aktivně zapojila do činnosti mezinárodního hubu CEDMO

V průběhu října a listopadu proběhlo v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci několik hybridních přednášek pojmenovaných Pravda a lež v online světě. Přednášky určené učitelům (a studentům učitelství) byly zaměřeny především na posilování mediální gramotnosti. Pozornost pak byla věnována takovým tématům, jako jsou například dezinformace, misinformace, fake news či kognitivní zkreslení. Přednáškami v průběhu října a listopadu prošlo téměř 1000 učitelů z celé ČR.„Naše vzdělávací akce jsme zaměřili na témata, která jsou v současnosti velmi aktuální a týkají se v podstatě každého uživatele internetových služeb,“ komentuje akce Kamil Kopecký z Pedagogické fakulty UP, vedoucí realizačního týmu. Zároveň doplňuje: „Bohužel data z výzkumu Český učitel ve světě médií (UPOL & O2) dokazují, že téměř 80 % učitelů v rámci svého studia neprošlo žádným vzděláváním v oblasti mediální výchovy. Prostřednictvím našich vzdělávacích aktivit se snažíme tento deficit nahradit.“


Přednášky pro pedagogy obsahují na jedné straně základní teoretický vstup do problematiky a osvětlují, jakým způsobem vznikají dezinformace, jak jsou propojeny s významnými světovými událostmi a především, jaký dopad mají na cílovou skupinu. Zároveň se ale zaměří na pedagogickou praxi a poskytují učitelům řadu námětů využitelných ve výuce.


Přednášky jsou interaktivní a umožňují velmi dobře zapojit jak cílové publikum přítomné přímo v sále, tak i publikum, které se akce účastní na streamu. Díky využití interaktivního nástroje sli.do dokáží lektoři publikum snadno aktivizovat a přimět ho k zapojení se do aktivit, např. kolektivnímu hlasování, rozhodování, komentování příspěvků, řešení problémových úloh apod. To vše probíhá z velká části anonymně, což umožňuje zapojení velké části posluchačů, kteří by se jinak často styděli svůj dotaz položit.„Základním nástrojem, který učitelé na přednáškách využívají, je mobilní telefon,“ vysvětluje René Szotkowski, jeden z realizátorů. „Pomocí mobilního telefonu si nejenom vyzkouší interaktivní aktivity, které jsme pro ně připravili, ale také si uvědomí, jak efektivním nástrojem může mobilní telefon např. v prostředí školy být.“


Stěžejní část přednášek je věnována především ukázkám konkrétních aktivit, které mohou realizovat učitelé se svými žáky – a to již od 1. stupně ZŠ. Začíná se přirozeně s tématy, která nabourávají zažité představy o fungování světa kolem nás (např. mýty, kterým od útlého věku věříme), přičemž téma se postupně stáčí k různým druhům zkreslení, předsudků, nechybí samozřejmě aktivity zaměřené na problematiku dezinformací či propagandy.


K důležitým tématům, která na přednáškách zaznívají, patří také práce s emocemi, které velmi často nepravdivý obsah provázejí. Proto je nutné naučit se s nimi pracovat a nespoléhat pouze na první – často zkreslený – dojem, který v nás potenciálně nepravdivé zprávy vyvolávají. Pod vlivem intenzivních emocí pak bohužel sdílíme i informace, které jsme si předtím neověřili a které nemusí být pravdivé. A přesně tímto způsobem funguje jedna z aktivit, kterou si učitelé na akci vyzkouší.


„V rámci našeho projektu chystáme pro učitele také příručku, bude obsahovat výběr aktivit, jež mohou se svými žáky realizovat přímo ve školním prostředí,“ doplňuje Dominik Voráč, lektor mediální výchovy a doktorand PdF UP v Olomouci. Zároveň dodává: „V příručce naleznou jak aktivity, které jsou orientovány na mediální gramotnost, tak i aktivity cílené především na kritické myšlení a logické uvažování.“


Příručka pro pedagogy vyjde počátkem příštího roku


Navazující přednášky jsou plánovány na první čtvrtletí roku 2022 a jsou pro učitele zdarma. Podrobnosti budou zveřejněny na stránkách: http://e-bezpeci.cz/cedmo a na stránkách www.ucitel21.cz.


P.S. Chtěli byste si již nyní podívat na již proběhlé přednášky pro učitele (ovšem bez interakce a aktivního zapojení)? Není problém, záznam si můžete pustit přímo zde:Přednášky zaujaly i reportéry České televize, na jejich reportáž pro pořad Události se můžete podívat zde.

Text: český tým projektu CEDMO

Foto: Lukáš BlokšaSouvisející příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page