top of page

Pozvánka na přednášku prof. Roberta Bacalji

Přijměte naše srdečné pozvání na přednášku profesora Roberta Bacalji ze Zadarské univerzity (Chorvatsko) na téma Identity Distribution in the Croatian Children's Novel, která se uskuteční ve středu 16. listopadu 2022 od 8:45, a poté od 12:15 hodin v místnosti P31.Během rozvíjení se vlastní identity dítěte hraje důležitou roli literatura tím, že povzbuzuje čtenáře v tom, aby se identifikoval s postavami a přejal jejich postoje, hodnoty a chování. Ve zkratce dítě imituje své literární hrdiny. Přednáška zdůrazňuje důležitost chorvatského dětského románu, který se díky svému šíření identity stává povzbuzením a inspirací mladým čtenářům.


Robert Bacalja v současné době působí na Zadarské univerzitě a v rámci svého výzkumu se zabývá především chorvatskou literaturou 19. a 20. století, zvláště obdobím chorvatské modernity. Zúčastnil se celé řady domácích a zahraničních konferencí; mimo jiné působí také jako editor několika vědeckých časopisů, a především jako šéfredaktor časopisu Magistra Iadertina.


Text: Katedra primární a preprimární pedagogiky PdF UP

Foto: nasiskolji.hr

22 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page