top of page

Proč kreativně a společně? Přečtěte si zprávu z letošního Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání

Rozvoj kompetencí v kreativním učení je hlavním tématem 4. ročníku Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání (FUK), který pro pedagogy, děti, laiky, odbornice a odborníky pořádá platforma uMĚNÍM. Festival se koná od 20. do 28. dubna 2024 v Praze a následně až do 2. června 2024 v regionech.Třetí den FUKu se odborná veřejnost měla možnost inspirovat příkladem zahraniční dobré praxe z Walesu v Centru současného umění DOX. Ve Walesu právě vešlo v platnost nové kurikulum pro základní školy, které staví kreativní učení do centra veškerého vzdělávání, a to nejen umělecky zaměřených předmětů. Cestu k novému vzdělávacímu plánu, pilotní projekty a jejich výsledky představili během hodinové přednášky a následné diskuze Dianne Hebb a Sian James za Arts Council of Wales spolu s vedoucím kurikula a zástupcem velšské vlády Johnem Pugsleym.

 

Klíčem k úspěšnému koncipování inovativního kurikula a jeho implementaci bylo podle přednášejících navázání rovného meziresortního partnerství Ministerstva školství a Ministerstva kultury, za něž v této agendě jednal Arts Council of Wales. Projekt navíc nebyl vytvořen shora za zavřenými dveřmi ministerstev bez účasti veřejnosti, ale již od samého počátku se snažil zohledňovat zkušenosti a názory učitelů, odborné veřejnosti, rodičů a především samotných dětí. Kromě vnímání zásadní role kreativity je velšský vzdělávací plán vysoce aktuální též svým důrazem na problematiku duševního zdraví (wellbeing).Během pěti přípravných let byly navázány spolupráce s pilotními školami, často z vyloučených lokalit, kde se spoluvytvářel obsah kurikula a šest hlavních vzdělávacích oblastí: Expressive Arts (Umění), Health and Wellbeing (Zdraví a Wellbeing), Humanities (Humanitní předměty), Languages, Literacy and Communication (Jazyky, gramotnost a komunikace), Mathematics and Numeracy (Matematika) a Science and Technologie (Věda a technologie). To, spolu s programy zaměřenými na podporu vzdělávání učitelek a učitelů a vytvořením nové role kreativních odborníků, kteří byli pilotním školám k dispozici, přispívá k sice postupnému, ale reálnému naplňování vize kreativního učení v praxi.

 

Přednáška i diskuze se setkaly se silnou odezvou publika. Především její leitmotiv, synergické partnerství a ne hierarchický, procesuální přístup k tvorbě kurikula, ťal do živého. V kontextu revize rámcových vzdělávacích plánů v České republice reflektovaly dotazy a komentáře publika frustraci z nemožnosti nalezení společné řeči mezi resorty i ve vztahu k veřejnosti, a též obavy z přijetí kurikula školami. Že to lze, když se poodstoupí od role autority, a naslouchá se hlasům různých povolaných aktérů, ukázal dopolední program se zahraničními hosty. Jen je to dlouhodobý proces!  

 

Bližší informace k Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání naleznete na webu.


Text: Barbora Hoduláková

Foto: FUK

103 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page