top of page

Projektový den na katedře výtvarné výchovy PdF UP

Přinášíme vám zprávu z projektového dne, který uspořádali členové katedry výtvarné výchovy PdF UP ve spolupráci s fakultní školou ZŠ svaté Voršily 27. května 2022. Cílem této akce bylo vyzkoušet si různé výtvarné techniky a rámcovým tématem celého dne byly emoce.S koncem týdne, v pátek 27. 5. 2022, přivítal ateliér keramiky a ateliér kresby žáky 4. třídy (a pár „třeťáků“) Základní školy svaté Voršily k projektovému dni. Tato škola je naší fakultní školou a tak se tato forma spolupráce dlouho nabízela.Tématem všech aktivit byla tvář a emoce, které jejím prostřednictvím můžeme sdělit. Tvůrci malí věkem ale velcí odhodláním a chutí se pustili ve třech skupinách do práce s hlínou, papírotisku a kresby tuší. Celé dopoledne děti pod vedením pedagogů a studentů naší univerzity Moniky Dokoupilové, Hedviky Dokoupilové a Jany Jiroutové pracovaly na svých zadáních.


Pedagogové ze základní školy Šárka Chlupová, Alena Rosová a Lukáš Chlup jednak připravili ve škole s žáky matrice k tisku a dále pak byli svým svěřencům k ruce. Energie, která celým časem pulsovala, byla pak patrná ve vzniklých pracích. Jako bonus si děti odnesly Pokreslený sešit, který vznikl v rámci projektu Bez názvu. Nedatováno a jeho ukrajinskou verzi odnesly i svým ukrajinským spolužákům do školy.Těšíme se na opakování této akce v příštím roce.


Text: Monika Dokoupilová

Foto: archiv Moniky Dokoupilové

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page