top of page

Rizika spojená s online hrami | Edukační video k tématu kyberbezpečnosti

V rámci projektu Prevence v kyber!, na němž spolupracovala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Ministerstva vnitra ČR, vznikly čtyři vzdělávací videospoty. Ty se soustředí na kyberkriminalitu, její prevenci, digitální wellbeing a rizikové online hraní.Právě hraní nepochybně patří k velmi důležitým preventivním tématům. Problematika rizikového chování v prostředí online her se týká dětí a mladých lidí a je důležité se jí v rámci prevence věnovat. Online hry s sebou totiž nesou řadu problémů – v posledních letech např. roste množství podvodů, které cílí právě na online hráče. Animované video se věnuje také problematice netolismu (jak se označuje závislost na tzv. virtuálních drogách) či fyzickým problémům, které souvisí s online hraním. Stále častěji jsou také reportovány případy odcizení herních účtů, krádeže virtuálních předmětů či postav – což je jev zcela specifický a zaslouží též pozornost.


Video je volně dostupné na YouTube a lze je využít v rámci preventivních programů nebo ve výuce vzdělávacího oboru informatika.


Projekt zaměřený na prevenci rizikového chování v online prostředí s názvem „Prevence v kyber!“ připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vznikla celkem čtyři vzdělávací videa, jež jsou určena primárně odborné veřejnosti, jako jsou například policejní preventisté, pedagogové či lektoři neziskových organizací.


Balíček všech čtyř videí o kyberbezpečnosti naleznete zde.


Text: Redakce portálu Učitel21 s využitím tiskové zprávy Ministerstva vnitra ČR

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page