top of page

Sexting u českých dětí

Aktualizováno: 26. 2. 2022

Přinášíme vám další článek z cyklu představujícího publikace autorek a autorů z naší fakulty, které byly oceněny čestným uznáním rektora Univerzity Palackého v Olomouci. Tímto oceněním jsou každoročně oceňováni autoři a autorky významných odborných publikací na naší alma mater.


Tentokrát přinášíme knihu Sexting u českých dětí kolektivu autorů pod vedením Reného Szotkowského z ústavu pedagogiky a sociálních studií. „Odborná monografie Sexting u českých dětí komplexně nahlíží na problematiku sextingu, který je jedním z potenciálně nejrizikovějších jevů současnosti. Její snahou je upozornit na rizika sextingu, představit návrhy edukačních postupů ovlivňování rizikového chování v podobě sextingu a popsat vybrané strategie řešení sextingu z hlediska oběti, rodiče a školy,“ představuje knihu René Szotkowski.


Autorský kolektiv se zaměřil na problémy této problematiky v širokém kontextu. „Podstatná část práce je věnována výsledkům výzkumu, jehož hlavním cílem bylo určit prevalenci sextingu u populace českých dětí ve věku 11–17 let. Monografie se ale zabývá mimo jiné také různými formami a podobami sextingu a v neposlední řadě také strategiemi jeho řešení,“ doplňuje Szotkowski. Řešení tohoto problému jsou nabízena ve třech úrovních, a to přímo z hlediska obětí, jejích rodičů a také z hlediska školy.


René Szotkowski dodává: „Pro obor pedagogika je monografie přínosem zejména v těchto ohledech – uvádí zákonitosti a podmínky výchovných jevů souvisejících se sextingem. Popisuje jev sexting ve vztahu k edukační realitě a podává podněty pro edukační aktivitu výchovným a školským pracovníkům, rodičům, pracovníkům pomáhajících profesí apod. Předkládá normy, vzory, doporučení pro edukaci, výchovu a vzdělávání opřené o poznatky výzkumu.“


Publikace je určena širokému spektru zájemců z řad odborné či laické veřejnosti a stáhnout si ji můžete zdarma stáhnout níže. Pro více informací k problematice rizik spojených s virtuálním prostředím také připomínáme projekt E-Bezpečí, realizovaný Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, jehož vedení mají na starosti autoři představované monografie.


Sexting u českých dětí
.pdf
Download PDF • 3.28MB

Text: Vojtěch Češík

Grafika: Vydavatelství UP

Comments


bottom of page