top of page

Sociální pedagog v základní škole | Řešení zhoršujícího se wellbeingu

Kdo je to sociální pedagog? V čem tkví jeho přínos ve školství a jak může sociální pedagog pomoci se zlepšením duševního zdraví? Nejen na tyto otázky odpovídá ve svém dalším příspěvku náš blogger a student Jan Šmída.Slyšeli jste už o sociální pedagogice? A kdo to ten sociální pedagog je? Jedná se o velmi specifický pedagogický obor, který se zabývá socializací jedince, problematikou sociálního prostředí, osvojováním sociálních dovedností, rizikovým chováním, možnostmi prevence a celou spoustou dalších témat. Jednoduše řečeno se zaměřuje na určitou problematiku z komplexního hlediska.


Sociální pedagog není v České republice ukotven v zákoně o pedagogických pracovnících, přesto se s ním už můžeme na pár základních školách setkat! Zajímavostí je, že v jiných zemích Evropy je naprosto běžnou součástí vzdělávacího systému již řadu let. Za jeho zavedení do škol bojuje řada odborníků a odborných institucí.


Jednoduše řečeno se jedná o všestranného odborníka, který je schopný efektivně řešit nejrůznější problémy. Eso v rukávu, které by měla mít každá škola.

A jaká je náplň sociálního pedagoga na základní škole? Všemožná. Sociální pedagog je odborný pracovník školy, který odehrává svoji roli jako plnohodnotný člen školního poradenského pracoviště. Plánuje a realizuje preventivní programy, komunikuje s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami, provádí pohovory s žáky i rodiči, může mít na starost i absenci žáků či vedení dokumentace. Zcela unikátní náplní je také terénní práce, při které navštěvuje rodiny v sociálně vyloučených lokalitách. Poskytuje současně také sociální poradenství. Jednoduše řečeno se jedná o všestranného odborníka, který je schopný efektivně řešit nejrůznější problémy. Eso v rukávu, které by měla mít každá škola.


Jistě jste si všimli, že se v posledních letech duševní zdraví celkové populace trochu proměnilo. Nejvíce je to vidět na dětech a mladistvých, s čímž bohužel souvisí stále častěji se objevující sebepoškozování či známky deprese. Právě s tím může pomoci sociální pedagog, který se, jak jeho název napovídá, zaměřuje na sociální aspekty života žáků a vše, co s jejich duševní pohodou souvisí. V české společnosti a českém vzdělávacím systému je bohužel téma duševního zdraví a sociální harmonie dětí stále podceňováno, a tak stále častěji slýcháme z televize zprávy o agresivitě dětí vůči spolužákům nebo učitelům. Jde s tím něco dělat? Ale chceme opravdu přiznat, že je někde problém, který je třeba řešit?


Děkuji, že jste si přečetli tento článek. Doufám, že vás zaujal a možná třeba i obohatil o nové poznatky nebo nový úhel pohledu na danou problematiku.


Jan Šmída

Comments


bottom of page