top of page

Tip odjinud: Jak poznat ohrožené dítě a jak mu pomoci?

Karta KID, na jejímž vzniku se podíleli přední čeští psychologové, zástupci dětských krizových center a připomínkovali ji zástupci všech profesí, poskytuje vodítka k identifikaci akutního ohrožení života, bezpečí a zdraví dítěte. Popisuje postup, jak v případě ohrožení dítěte zajistit jeho ochranu v souladu s jeho nejlepším zájmem a platnými právními předpisy.Karta KID je určena učitelům, pracovníkům v neformálním vzdělávání, sociálním pracovníkům, policistům, záchranářům, hasičům, zdravotníkům a dalším profesím, které mohou být v kontaktu s ohroženými dětmi. Díky kartě KID mohou včas zaznamenat ohrožení konkrétního dítěte a vědět, jak v takové situaci jednat.


„Pedagogický pracovník může být v mnoha případech jedinou osobou, která je mimo rodinu s dítětem v kontaktu a může na jeho ohrožení upozornit. Proto velmi vítám kartu KID, která učitelům poslouží jako návod, jak ohrožené dítě poznat a jak dále postupovat“, zdůrazňuje Michal Černý, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT.


Karta k identifikaci špatného zacházení s dětmi obsahuje znaky ohroženého dítěte, rozdělené do tří tematických bloků: Fyzické znaky špatného zacházení s dítětem Znaky projevující se v chování dítěte Znaky rizikového chování pečujících osob

„Karta KID dala systému pro pomoc ohroženým dětem jasný řád. Nyní mohou policisté lépe identifikovat ohrožené dítě a nasměrovat k němu pomoc dříve, než se jeho situace zkomplikuje“, dodává za Ministerstvo vnitra Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality.


„Pracovníci v sociálních službách, a především zaměstnanci Orgánu sociálně právní ochrany dětí hrají v problematice ohrožených dětí zásadní roli. Také oni kartu KID vítají, protože jasně definuje děti v akutním bezprostředním ohrožení a v chronickém ohrožení a pomáhá ostatním profesím se v problematice lépe zorientovat“, doplňuje za MPSV Jan Vrbický, zastupující ředitel odboru sociálních služeb a inspekce sociálních služeb.„Každé dítě má právo na bezpečí a spokojený život bez ohledu na to, do jakých podmínek se narodí, proto doufám, že právě karta KID pomůže zachytit ohrožené děti včas a stabilizovat tak jejich životní podmínky a duševní zdraví co nejdříve“, shrnuje Klára Laurenčíková z týmu reformy psychiatrické péče při ministerstvu zdravotnictví.


Karta KID je k dispozici ke stažení na webu České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, a to ve variantách pro školy, zdravotníky, sociální pracovníky a policii. Ke stažení jsou zde také metodické karty určené pro děti ve věku od 7 do 10 let.


Zpracováno redakcí U21 na základě zprávy ČOSIV

Comments


bottom of page