top of page

UPsolvent Tomáš Hamberger bude mluvit o své kariéře online

Každým rokem UP připravuje přednášku některého z významných absolventů. Ani letos není cyklus UPsolvent o vystoupení zajímavé osobnosti ochuzen. Vzhledem k současné situaci se ale přenese do online prostředí. Nebude to na škodu, hostem totiž bude tento čtvrtek Tomáš Hamberger, pedagog, který se věnuje moderním trendům ve vzdělávání.„Letos jsme k pronesení přednášky oslovili absolventa pedagogické fakulty Tomáše Hambergera. S ohledem na epidemiologickou situaci tuto přednášku všem zájemcům nabídneme online na YouTube a Facebooku Univerzity Palackého. Uskuteční se ve čtvrtek 12. listopadu v 16 hodin a zhlédnout ji můžete na tomto odkaze,“ uvedla Eva Blažková, která má na UP na starosti program Absolvent. Jak dodala, o profesní zkušenosti Tomáše Hambergera nepřijdou ani ti, kteří se nepřipojí ve stanovaný čas. „Tato přednáška bude zveřejněna také na webu Absolvent.“


Tomáš Hamberger vystudoval Pedagogickou fakultu UP. V současnosti působí jako poradce náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro oblast digitalizace a inovací a technického vzdělávání a jako poradce předsedy vlády pro oblast školství. Je spoluautorem Inovační strategie České republiky 2019–2030 Czech Republic The Country For The Future a gestorem projektu Tour For The Future – Pojízdná učebna techniky. Tento projekt má za cíl propagovat technické vzdělávání a zvyšovat u dnešní mládeže zájem o řemeslo a studium technických oborů. Tomáš Hamberger bude mluvit i o tom, jak ho k současné kariéře nasměřovala pedagogická fakulta a jeho učitelé.


„Jsem velmi ráda, že naše pozvání přijal právě on, protože bude nesmírně zajímavé se v této době seznámit s jeho zkušenostmi s online výukou. Během pandemie covid-19 totiž založil projekt Digitální pohotovost 4.0, který pomáhá ostatním školám zvládat distanční výuku a vzdělávání,“ říká Eva Blažková o absolventovi UP, který je i autorem několika úspěšných projektů pro žáky základních škol zaměřených na boj proti kyberšikaně, kybergroomingu a fake news, jako například projekt Škola bezpečně online. Je i členem Klubu aktivních ve vzdělávání, což je spolek aktivních učitelů, se kterými připravuje projekty pro žáky, studenty, učitele a rodiče, které jsou zaměřené především na moderní digitální technologie a techniku obecně, jako je například Mladý technik 4.0. Čerpá z praxe, takže určitě stojí za to si jeho názory a zkušenosti poslechnout.


Text: Ivana Pustějovská

Foto: archiv TH
Cyklus přednášek UPsolvent Jako projev ocenění významu spolupráce UP a jejích absolventů každý rok na půdu Univerzity Palackého zveme naše významné a úspěšné absolventy, kteří se podělí o své zkušenosti z povolání.

Přehled uskutečněných přednášek na téma profesní a kariérní zkušenost: 1. PhDr. Jakub Železný novinář a vedoucí moderátor České televize 5. listopadu 2014 2. MUDr. Radomír Maráček ředitel Horských lázní Karlova Studánka, lékař horské služby a bývalý ředitel Fakultní nemocnice Olomouc 2. března 2015 3. Prof. PhDr. Vladimír Birgus fotograf, kurátor a historik fotografie 7. dubna 2015 4. PhDr. Martin Povejšil velvyslanec, vedoucí Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii 7. dubna 2016 5. PhDr. Romana Mazalová psycholožka a pedagožka, spoluautorka dokumentu Šmejdi 7. listopadu 2016 6. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. vysokoškolský pedagog, bývalý komunální politik a primátor hlavního města Prahy 6. prosince 2018 7. Mgr. Jiří Pasz fotograf, dokumentarista a humanitární pracovník 27. listopadu 2019

12 zobrazení0 komentářů

Kommentare


bottom of page