top of page

Výtvarné náměty pro děti se sluchovým postižením

Aktualizováno: 9. 5. 2021

Pedagogická fakulta UP dlouhodobě podporuje vzdělávání dětí i dospělých s mentální, smyslovou nebo tělesnou jinakostí, které napomáhá k inkluzi. Věnuje se i pedagogům, kteří inkluzi ve školách uvádějí do života. Především pro ně nově vytvořila soubor autorských digitálních vzdělávacích videí pro výuku výtvarné výchovy žáků se sluchovým postižením.


Videa jsou součástí projektu Bez názvu. Nedatováno., který se výrazně zviditelnil během období pandemie. Tedy v době, kdy učitelé, rodiče i děti hledali možnosti, jak (se) vzdělávat a také se i tvůrčím způsobem realizovat, přestože byly školy i všechny volnočasové aktivity uzavřeny.


„Jde o dvě desítky spotů, které do znakového jazyka převádějí jednotlivé výtvarné náměty. Můžete si je představit jako námět na hodinu výtvarné výchovy nebo jako podnět pro tvorbu ve volném čase. Děti inspirujeme konkrétním uměleckým dílem a následně je vyzveme k vlastním tvůrčím experimentům,“ vysvětluje garantka této aktivity Petra Šobáňová z katedry výtvarné výchovy. Upřesnila, že všechny materiály ve znakovém jazyce zájemce najde v rozcestníku na stránce nazvané Tvoříme tiše.„Aktivně se tak připojujeme i k právě probíhající kampani #Deafember, jejímž cílem je zviditelnit a podpořit neslyšící jak v České republice, tak i v zahraničí. Chceme připomenout většinové společnosti, že neslyšící lidé jsou mezi námi, i když je v davu na první pohled nepoznáme. #Deafember veřejnost vybízí k tomu, aby ukázala svůj respekt a porozumění pro potřeby lidí se sluchovým postižením,“ dodává Petra Šobáňová. Zdůrazňuje přitom, že projekt Bez názvu. Nedatováno. počítá s neslyšícími žáky od samého počátku a jeho autoři i do budoucna plánují další rozšiřování obsahu ve znakovém jazyce.„Naše klipy jsou pro komunitu neslyšících takovým malým dárkem. Jsme velmi rádi, že je veřejnosti můžeme představit právě v rámci zářijové kampaně #Deafember,“ doplňuje Petra Šobáňová. Společně s kolegy věří, že se dětem se sluchovým postižením budou líbit a že je na školách nebo doma využijí. Díky tlumočení jsou dnes původní textové materiály přístupné a srozumitelné všem, včetně těch lidí, jejichž přirozeným komunikačním prostředkem je český znakový jazyk.


„Ráda bych poděkovala svým spolupracovníkům, kteří tento obsah ve svém volném čase připravili. Naše spolupráce je dlouhodobá a všichni pracují s nadšením pro věc a se snahou udělat něco dobrého. V neposlední řadě nás tyto aktivity nesmírně baví a naplňují,“ říká jejich garantka a vypočítává: „Obsah tlumočil Pavel Kučera, videozáznam pořídil a stříhal Jakub Konečný, animované prvky a vůbec celý vizuál a zpracování půvabných spotů vytvořila výtvarnice a doktorandka katedry výtvarné výchovy Pavla Baštanová."


Tvorba spotů byla financována zmíněným projektem, který podpořila Evropská unie společně s MŠMT. Na projektu dlouhodobě spolupracuje také Muzeum umění Olomouc a další přední galerie. Právě z jejich sbírek pocházejí umělecká díla objevující se v těchto volně dostupných digitálních vzdělávacích zdrojích. Více ZDE.


Projekt Bez názvu. Nedatováno. s webovou platformou www.nedatovano.cz obsahuje již desítky námětů a pracovních listů pro výchovu uměním. Je autorsky spojen s katedrou výtvarné výchovy a s Ústavem speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Obě pracoviště se propojila při řešení dílčích aktivit projektu Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání, reg. číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004022, jenž je řešen v Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP pod vedením prof. Milana Valenty. V tomto projektu vznikla řada metodik a vzdělávacích aktivit pro učitele, jejichž cílem bylo podpořit inkluzivnost uměleckého vzdělávání.


Milada Křížková Hronová

Foto Repro Žurnál (Pavla Baštanová)


Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page