top of page

Veřejného ochránce práv pro pedagogickou fakultu, prosím!

V současné době se na půdě Pedagogické fakulty UP schází pracovní skupina, která má na starosti projednání variant pozice fakultního ombudsmana. Studenti i zaměstnanci mají možnost se k otázkám vzniku a činnosti ombudsmana na naší fakultě vyslovit v krátkém dotazníkovém šetření. O svůj pohled na tuto problematiku se podělil i náš student a blogger Jan Šmída.V posledních dnech rezonují akademickým prostředím vysokého školství v České republice různé zprávy o neetickém chování akademických pracovníků. Nerovný přístup ke studentům a vyučujícím, nevhodné chování mocenského či sexuálního charakteru, porušování etického kodexu. Skutečnosti však vycházejí na povrch zpravidla až po několika měsících či letech, což bohužel přispívá k nejasnostem a stěžuje celý proces nápravy.


Vedení Pedagogické fakulty Univerzity Palackého proto zvažuje zřízení funkce ombudsmana – veřejného obhájce práv vysokoškolských studentů. V prosinci 2022 zřídilo pracovní skupinu k tomuto institutu a pevně věří, že svou rolí pomůže lepšímu a bezpečnějšímu prostředí na akademické půdě.


„Otázkou zůstává, kdo bude vykonávat tuto pozici? Měl by ji vykonávat akademický pracovník? Jakým způsobem bude tento ochránce práv studentů dosazen do své funkce?“

Na jiných fakultách UP již pozice ombudsmana existují. Například na filozofické fakultě UP funguje ombudsman dr. Jaroslav Šotola a jeho zástupkyně dr. Michaela Antonín Malaníková. Na jejich stránkách můžeme objevit informace o činnostech, které ombudsman vykonává, tedy s čím se na ombudsmana můžeme obrátit a jaké kroky může ombudsman činit. Výhodou je přítomnost muže i ženy, studentky a studenti si tedy mohou vybrat, s kým chtějí svůj problém řešit raději. Tento ochránce současně garantuje oznamovatelům mlčenlivost a ochranu citlivých údajů, aby byla zajištěna anonymita.


Já osobně velmi podporuji myšlenku zřídit na pedagogické fakultě funkci ombudsmana. Jednak z důvodu ochrany práv studentů a vytváření bezpečného prostoru pro jejich studium, ale také ochrany akademických pracovníků před falešnými nařčeními, které může ombudsman nezávisle a nezaujatě prošetřit. Dle mého názoru je však spousta nevyjasněných otázek, na které by měla vytvořená pracovní skupina nejprve najít správnou odpověď.


„Považuji současně za nezbytné představit studentům funkci ombudsmana prostřednictvím cílené informační kampaně, aby došlo k jejímu pochopení a využívání v případě potřeby.“

Otázkou zůstává, kdo bude vykonávat tuto pozici? Měl by ji vykonávat akademický pracovník? Jakým způsobem bude tento ochránce práv studentů dosazen do své funkce? Ze strany vedení fakulty, anebo si jej zvolí sami studenti? A bude se ombudsman zaměřovat pouze na nezávislé hájení zájmů studentů, nebo se bude zabývat i podněty akademických pracovníků? A pokud se nebude zabývat podněty akademických pracovníků, kdo bude tedy hájit jejich zájmy? Bude se jednat o muže i ženu současně?


Osobně jsem přesvědčen o tom, že by případný ombudsman pro studenty měl být volen samotnými studenty, a ne akademickým senátem či vedením fakulty. To by mohlo dodat studentům patřičnou důvěru v tento institut. Považuji současně za nezbytné představit studentům funkci ombudsmana prostřednictvím cílené informační kampaně, aby došlo k jejímu pochopení a využívání v případě potřeby.


Co si o institutu veřejného ochránce práv studentů Pedagogické fakulty UP myslíte vy?


Jan Šmída

75 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page