top of page

Vodácký kurz = unikátní způsob rozvoje a propojování studentů

Jak rozvíjet klíčové dovednosti pro budoucí pedagogickou práci? Třeba na vodáckém kurzu! Náš blogger a student Jan Šmída ve svém dnešním příspěvku představuje tento zajímavý způsob seznamování studentů všech ročníků z různých studijních programů, který probíhá pod patronací Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP.Studium pedagogického oboru a postupné stávání se pedagogem tělem i duší je dlouhý proces vydlážděný seberozvojem, sebevzděláváním, trpělivostí a celkovou úpravou pohledu na svět jinýma očima. Při provázení touto cestou se studentům stává partnerem mj. Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP, a to nejen na akademické půdě fakulty, ale také za jejími hranicemi.


Ústav pedagogiky a sociálních studií nabízí unikátní způsob rozvoje a propojování studentů všech ročníků různých studijních oborů, a to prostřednictvím vodáckého kurzu, o který mají každoročně zájem na desítky studentů, především z oborů sociální pedagogika a vychovatelství. Ti se tak mohou seznámit se svými mladšími i staršími kolegy a spolužáky z prezenční i kombinované formy studia, sdílet zkušenosti studijního života a stmelovat tak jedinečnou a přátelskou atmosféru, která na Ústavu mezi studenty panuje.Takovéto kurzy jsou přitom velmi prospěšné pro rozvoj klíčových dovedností pro budoucí pedagogickou práci. Během kurzu musí studenti spolupracovat, komunikovat a řešit problémy v týmu, současně rozvíjí své organizační dovednosti a řízení v týmu. Aktivní trávení volného času a seberealizace při sportu v přírodě nabízí také prostor pro osvojení si dovedností v oblasti práce s komfortní zónou a duševní hygieny, které budou současní studenti ve své budoucí praxi nezbytně potřebovat.


Vodácký kurz se tak stává ideálním a velmi přínosným místem pro osobnostní i profesní růst. Stejně tak je unikátním nástrojem pro zážitkové propojování jednotlivých studentů napříč ročníky i obory a funguje i jako motivační činitel pro studenty a jejich pokračování např. v navazujícím magisterském studiu.


Ústav pedagogiky a sociálních studií není jen vzdělávací instituce. Je to místo pro rozvoj. Místo pro inspiraci. Místo pro to, stát se nejen zodpovědným a kvalifikovaným pedagogem, ale také dobrým a morálně založeným člověkem prospěšným této společnosti. Nejen na kurzech nás pak podporují, motivují a rozvíjejí úžasní akademičtí pracovníci, kterým vděčíme za řadu cenných zkušeností a kompetencí.


Děkujeme za letošní vodácký kurz a těšíme se na příští! Ahoooooooj.


Jan Šmída

Comments


bottom of page