top of page

Vybíráme z Tichých zpráv | Časté záněty středního ucha u malých dětí mohou ohrozit jejich zdárný jazykový rozvoj

Je tu další příspěvek z rubriky Vybíráme z Tichých zpráv, jež nabízí výběr toho nejzajímavějšího z internetového zpravodajství Tichého světa. Záněty středního ucha jsou u malých dětí tak časté, že jim není věnována taková pozornost, jaká by jim věnována být měla. Opakovaná ztráta sluchu způsobená zánětem, byť dočasná, může totiž negativně ovlivnit jazykové dovednosti dětí, někdy i na dlouhé roky.Nová studie

 

Chronické záněty středního ucha u dětí mohou zpomalit jejich jazykový rozvoj. Vyplývá to z nejnovější studie, která byla publikována v prestižním časopise International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. Cílem této studie je poukázat na to, aby rodiče brali tyto infekce vážně, aby nebyl ohrožen zdárný jazykový rozvoj jejich dětí. Je to proto, že zánět středního ucha může narušit sluch, a to z toho důvodu, že za ušním bubínkem se tvoří zánětlivá tekutina, která vytváří bariéru pro přenos zvuku.

 

Ušní infekce jsou tak časté, že máme tendenci pustit z hlavy, že by mohly mít dlouhodobý dopad. Všechny ušní infekce bychom měli brát vážně.

 

Středoušní záněty jsou u malých dětí velmi časté

 

Nejnovější výzkum vědců z Floridské univerzity tedy ukázal, že opakované záněty středního ucha spojené s dočasnou ztrátou sluchu mohou vést k deficitu v přijímání a zpracování sluchových vjemů a k následnému ohrožení jazykového rozvoje dětí, které se může projevit i v horizontu několika let. Susan Nittrouer, vedoucí výzkumnice a profesorka na Vysoké škole veřejného zdraví a zdravotnických profesí Floridské univerzity, k této problematice řekla: „Ušní infekce jsou tak časté, že máme tendenci pustit z hlavy, že by mohly mít dlouhodobý dopad. Všechny ušní infekce bychom měli brát vážně.“

 

Zjistily, že děti, které prodělaly několik ušních infekcí do tří let věku, měly menší slovní zásobu na rozdíl od těch, které tyto infekce neprodělaly vůbec nebo jen velmi málo.

 

Chronické záněty středního ucha ohrožují zdárný jazykový rozvoj dětí

 

Susan Nittrouer a Joanna Lowenstein, výzkumnice z Floridské univerzity, totiž zkoumaly sluchové vnímání a jazykový rozvoj u 117 dětí ve věku 5 až 10 let. Vědkyně podrobily děti třem úkolům, v rámci nichž zkoumaly jejich sluchové vnímání a slovní zásobu. Zjistily, že děti, které prodělaly několik ušních infekcí do tří let věku, měly menší slovní zásobu na rozdíl od těch, které tyto infekce neprodělaly vůbec nebo jen velmi málo. Děti s opakovanými záněty středního ucha měly také problémy se sluchovým vnímáním, které je klíčové nejen pro rozvoj řeči, ale i čtení a psaní. Susan Nittrouer proto zdůrazňuje, že u dětí s opakovanými záněty je nutné, aby je rodiče, lékaři a logopedové sledovali ještě dlouho po odeznění posledních zánětů středního ucha. Některé nedostatky v jazykovém rozvoji se totiž mohou projevit až později.

 

Tichý blogSouvisející příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page