top of page

Vybíráme z Tichých zpráv | Chybí vám u videí titulky? Pojďte dělat osvětu!

Přinášíme vám další příspěvek z rubriky Vybíráme z Tichých zpráv, jež nabízí výběr toho nejzajímavějšího z internetového zpravodajství Tichého světa. Díváte se na video a chybí vám titulky? Přemýšleli jste nad tím, co vlastně udělat pro to, aby celá situace byla lepší? Ladislav Kratochvíl na toto téma sdílel své postřehy, neúnavně komentuje na internetu videa bez titulků a vysvětluje jejich přínos nejen pro neslyšící.Absence titulků


Lidé se sluchovým postižením potřebují k porozumění mluvené řeči pomoc, ať už je to odezíráním nebo ve videích prostřednictvím titulků. Tento článek se však týká titulků. Jejich absence může vést k frustraci člověka se sluchovým postižením. I lidé s handicapem chtějí mít přístup k informacím. A dnešní svět se hodně přesouvá právě do virtuálního světa a do sociálních sítí. A i zde se pohybují vysoce postavení funkcionáři a lidé, kteří mají vliv na své okolí. Dále jsou titulky jistě potřeba u dokumentárních či naučných videí.


Titulky pro všechny


Ladislav Kratochvíl, který z důvodu ohluchnutí sám potřebuje k porozumění titulky, neúnavně komentuje na sociálních sítích videa neopatřená titulky a vysvětluje, že titulky nejsou primárně pouze pro osoby se sluchovým postižením, ale že i většina lidí se zdravým sluchem může v mnoha případech titulky využít. Jedná se o situace, kdy zvuk v televizi musí být vypnutý, například v čekárnách u lékaře, v restauraci, kde je hluk a stejně by televizi nikdo neslyšel.


Jak to změnit?


Ladislav Kratochvíl vysvětluje v článku pro Ztlumeno.blog.idnes.cz, že je dobré se ozvat. Ozvat se k jednotlivým videím, které vás zajímají, reagovat a vysvětlit, proč jsou titulky důležité. Na jedno z videí bez titulků se senátorem Václavem Láskou na téma Ukrajina například Kratochvíl reagoval textem: “Škoda, že není vaše video opatřeno titulky. Ti, kdo neslyší, neví co říkáte, takže video po několika vteřinách vypnou a věří těm lžím, které titulky mají.” Senátor na tuto zprávu reagoval a video následně o titulky doplnil.


Lidé si ve většině případů ani neuvědomí, že je tu skupina lidí, kteří titulky potřebují. Jistě to není o ignoraci, ale o tom, že nevědí. Vidíte, že i jednotlivec dokáže dělat osvětovou činnost, která má výsledky. Ladislav Kratochvíl tak prosí o pomoc, komentujte a vysvětlujte! Můžete použít tento text, který zveřejnila BBC:


“Pokud chcete svým videem oslovit co nejvíce lidí, neignorujte titulky. Titulky nepoužívají pouze lidé s postižením sluchu, ale hodně i ti, kteří slyší. Například tam, kde je hluk (letištní hala), nebo naopak musí být ticho a zvuk televizoru/videa je vypnutý (čekárna u lékaře, jízda MHD), nebo nejsou zdatní v jazyce a porovnávají mluvenou a psanou formu. Ve Velké Británii před časem proběhl průzkum a titulky tam v té době používalo 6 milionů lidí. Přičemž když budeme počítat, že nějaké postižení sluchu má zhruba 6 % populace, tak při počtu obyvatel Velké Británie (66,5 mil.) to dělá nějaké 4 mil. lidí s postižením sluchu a ostatní diváci (2 mil.) jsou zcela bez postižení.”


Tichý blog

Comments


bottom of page