top of page

Vybíráme z Tichých zpráv | Krizová linka pro tlumočníky a překladatele

Aktualizováno: 26. 3. 2022


Přinášíme vám další příspěvek z rubriky Vybíráme z Tichých zpráv, jež nabízí výběr toho nejzajímavějšího z internetového zpravodajství Tichého světa. Náročné období, ve kterém se poslední dva roky točíme a kvůli kterému jsme v neustálém neklidu, v nás vyvolává vysoké napětí. Ve velkém stresu navíc nedokážeme pomoci lidem, kteří naši pomoc potřebují. Jsme to totiž my, kdo tu pomoc potřebujeme. Přesně pro tyto účely vznikla krizová linka pro profese v oblasti tlumočení a překladatelství.Profese tlumočník a překladatel


Profese tlumočník a překladatel se řadí mezi náročná povolání. Tlumočení vyžaduje pohotové jednání. Tlumočník musí být schopen vybrat podstatné informace, které musí dále sdělit v daném jazyce přesným způsobem, aby je pochopil klient. Musí mít všeobecný přehled o dané problematice. Tzn. pokud tlumočník nerozumí např. zdravotnictví neměl by tlumočit v této oblasti. Musí také umět improvizovat, být schopen se přizpůsobit situaci, vědět, zda překládat nevhodná slova. Navíc se na tlumočníka – překladatele často přenáší veškerá psychická zátěž klienta. Je velmi těžké mít odstup při náročných životních situacích. Proto mezi další důležité vlastnosti tlumočníka či překladatele patří empatie a současně i nadhled či odstup.


Rozdíl mezi tlumočníkem a překladatelem


Oba dva mají společnou práci – překládají z jednoho jazyka do jiného. Překladatel se zaměřuje na psaný text, tzn. musí mít znalosti v psaném jazyce a ovládat jeho umělecký či odborný styl. Většinou pracuje sám a má na přípravu a práci čas. Tlumočníka někdo sleduje, je v přímém centru dění. Na rozdíl od překladatele tlumočí ihned a na místě.


Náročné období


Poslední dva roky řešíme globální problémy, které velmi silně ovlivňují naší mysl a životy. Pandemie covidu, která začala před 2 lety, je s námi nadále, přestože se uvolňuje velká část omezení. Od konce února navíc řešíme rusko-ukrajinskou válku, protože je blízko České republiky. Toto náročné období je dlouhé a pro člověka psychicky neúnosné. Hrozí riziko vyhoření či syndrom pomocníka.


Syndrom pomocníka


Jedná se o stav, kdy pomáhající člověk pomáhá natolik, že není schopen vnímat vlastní potřeby. Pracovní aktivity jej pronásledují i v osobním životě, který většinou úplně omezuje. Je mnohdy přesvědčen o své všemohoucnosti spasit celý svět. To však z dlouhodobého hlediska není možné. Takový člověk pak škodí nejen sobě, ale i druhým. Stává se bezmocným pomocníkem.


Krizová linka pro tlumočníky a překladatele

V souvislosti s probíhající válkou k nám přichází mnoho Ukrajinců a cizinců. Tlumočníci řeší naléhavé životní situace, jsou vystaveni velkému stresu, jsou přehlceni negativními zprávami a pociťují vztek na to, co se děje. Málokdo své obavy ventiluje ven, sdílí je s někým. Z toho důvodu vznikla krizová linka pro tlumočníky a překladatele v krizových situacích jako psychoterapeutická intervence. Linka byla zřízena díky Jednotě tlumočníků a překladatelů ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje a Ministerstvem zdravotnictví České republiky.


Slovníky ukrajinština – ruština – čeština


Jednota tlumočníků a překladatelů s ohledem na současnou situaci zpracovala podpůrný materiál pro nejen tlumočníky a překladatele. Připravila různé zejména frazeologické slovníky, které využijí např. lékaři, pracovníci adaptačně-integračních kurzů nebo kdokoliv jiný při komunikaci s Ukrajinci či Rusy.

Tichý blog

Comments


bottom of page