top of page

Vzdělávací webová platforma pro výuku multimédií

Aktualizováno: 3. 4. 2022

Skupina doktorandů z katedry výtvarné výchovy PdF UP pod vedením Davida Bartoše připravila v rámci grantové soutěže IGA vzdělávací web mutlimedialni-projekty.cz, který je určen hlavně pro učitele, využít ho ale mohou všichni zájemci o tuto problematiku. Edukativní materiály jsou zaměřeny na představení multimediální projektové metody a její uplatnění ve vzdělávání, a proto je mohou využít učitelé bez ohledu na svoji aprobaci.


Mutlimedialní-projekty.cz jsou vzdělávací webová platforma primárně (ale nejen) určena učitelům nehledě na jejich aprobaci či stupeň vzdělávání, v rámci kterého učí. Jak avizují sami autoři, jejím cílem je představit multimediální projektovou metodu a její uplatnění ve vzdělávání. Multimediální projektová metoda spočívá v kombinaci klasické projektové metody učení s využitím multimediální techniky. Žáci se tak formou projektů učí nejen technickým dovednostem ovládání daných přístrojů, ale také kritickému myšlení a estetiky v kontextu tvorby a přijímání digitálních obsahů.


Autoři projektu v čele s doktorandem katedry výtvarné výchovy PdF UP Davidem Bartošem jsou přesvědčeni o důležitosti vzdělávání dětí a dospívajících v oblasti jak pasivního, tak i kreativního užívání multimédií – a jejich záměrem bylo podpořit začlenění těchto témat, ale i vhodných nástrojů a postupů do výuky na školách.


Na projektových webových stránkách proto nabízejí vzdělávací tutoriály i psané návody, jak multimediální projekty implementovat do výuky. Dále je zde ke stažení kompletní publikace, jež k celému projektu vyšla a jež tematizuje multimédia a jejich roli v projektové výuce na školách.


Jak autoři sami upozorňují, vzdělávání nejen dětí a dospívajících v oblasti (pasivního i kreativního) užívání multimédií a v pohybu v digitálním či on-line prostředí je v kontextu naší doby nezbytné a bohužel stále dostatečně neakcentované ve vzdělávacích formách i obsazích českého školství. Web Multimediální projekty tak pomáhá tuto mezeru zaplnit. Na stránkách naleznete psané návody i edukační videa využitelná ve výuce.

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page