top of page

Zapojte se do projektu zaměřeného na boj s „vědeckými“ dezinformacemi

Pedagogická fakulta UP se zapojuje do projektu Erasmus+ Teacher Academy "Meta-Scientific Literacies in the (Mis-)Information Age", jehož cílem je především vzdělávání budoucích i současných učitelů v oblasti „meta-vědecké“ gramotnosti a „vědeckých“ dezinformací. Zveme vás na zahajovací setkání ke vzdělávací online platformě SciLMi Hub!Pedagogická fakulta UP se podílí na projektu Erasmus+ Teacher Academy "Meta-Scientific Literacies in the (Mis-)Information Age" („Meta-vědecká gramotnost v (mis-)informačním věku“ – SciLMi). Projekt vznikl v reakci na záplavu „vědeckých“ mis- a dezinformací, které podkopávají důvěru ve vědu a vědecké autority, a jsou tak hrozbou pro současné demokracie. SciLMi projekt vidí cestu ven z této krize ve vzdělání, které umožní žákům orientovat se ve světě plném pseudovědeckých informací.


Výstupy projektu cílí na budoucí i současné učitele, u kterých posilují kompetence potřebné k podpoře „meta-vědecké“ gramotnosti u studentů 2. stupně základních škol a středních škol v různých vyučovacích předmětech v souladu s rámcem PISA 2025. V projektu budou vytvořeny programy odborné přípravy učitelů a vzdělávací moduly zaměřené na kritické myšlení, gramotnost v oblasti digitálních médií a inkluzivní přístupy ve třídách.


Výstupem projektu je také vytvoření společné celoevropské online platformy SciLMi Hub, která umožní učitelům další setkávání, vyhledávání výukových materiálů a sdílení nápadů. To vše v anglickém jazyce.


Ve čtvrtek 27. června 2024 se uskuteční zahajovací setkání SciLMi Hub, na které se vás tímto dovolujeme srdečně pozvat.


Setkání je určeno především zájemcům z řad stávajících i budoucích učitelů 2. st. základních škol a škol středních, ze státních i nestátních organizací vzdělávajících budoucí i stávající učitele, z organizací a iniciativ zabývajících a podporujících rozvoj vzdělávání, konsorcií a projektů cílících na podobná témata jako SciLMi, atd.


Zaregistrujte se prosím zde, abyste se mohli připojit ke SciLMi Hub a využívat tak plánovaných aktivit. Např. v letech 2025 a 2026 pozveme více než 100 členů SciLMi Hub na školení v Santiagu de Compostela, Mnichově, Nikósii, Palaio Faliro a Budapešti.


V rámci zahajovacího setkání SciLMi Hub můžete představit také svůj vlastní projekt nebo iniciativu a zvýšit tak její dosah, dopad a udržitelnost. Nabízíme bezplatné a uživatelsky přívětivé 2D a 3D virtuální stánky (2D and 3D virtual booth), kde můžete účastníkům akce prezentovat videa, obrázky nebo plakáty ve formátu pdf. Tyto stánky budou přístupné členům SciLMi Hub pro účely navazování kontaktů po dobu nejméně dvanácti měsíců. Pokyny týkající se uspořádání vašeho stánku (2D nebo 3D booth) vám budou poskytnuty krátce po registraci.


Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na adresu scilmi@edunet.eu.


Text: Kateřina Jeřábková (ÚSS PdF UP)

Grafika: scilmi.eu

Comments


bottom of page