top of page

Jak školní praxe ve firmách obohacuje výuku? Přečtěte si rozhovor s učitelem roku Jakubem Kaštylem

Do Sigmundovy střední školy strojírenské v Lutíně nastoupil Jakub Kaštyl ze soukromého sektoru. Své začátky v pedagogické profesi popisuje jako složité, ale zároveň jak velkou výzvu. Za svůj přínos na obohacení výuky v Lutíně si zasloužil nominaci na ocenění Učitel roku Olomouckého kraje 2023. A tu proměnil. Přečtěte si zajímavý příběh Jakuba Kaštyla a jeho cestu k výuce, žákům, ale i k dalším aktivitám v rámci jeho pedagogického působení.Do školství nastoupil z praxe, což popisuje ve své pedagogické reflexi, zároveň je tato informace i součástí nominačního dopisu. „Pan Kaštyl nastoupil do naší školy před šesti lety na pozici učitele odborného výcviku se zaměřením na CNC techniku. Ze svého předchozího působení ve firmách si donesl bohaté praktické zkušenosti v oblasti CNC a velmi rychle si u žáků vybudoval pozici odborníka, který nejen zná, ale i umí své znalosti předávat dál. Kvalitu výuky na CNC strojích pozvedl na vysoce nadstandardní úroveň,“ stojí v nominačním dopisu, který na hejtmanství Olomouckého kraje zaslal Pavel Michalík, ředitel školy, na které Jakub Kaštyl působí.

 

„Začátky byly těžké, ale rozhodl jsem se pojmout výuku trochu moderněji. Snažím se předat nejen své vlastní zkušenosti, ale také způsob, jak je aplikovat ve strojírenství,“ píše ve své pedagogické reflexi Kaštyl. Své žáky se snaží brát během školního roku na celou řadu exkurzí do těch nejprestižnějších firem, kde žáci mohou vidět rozmanitost i důležitost práce, na kterou se v hodinách připravují. „Mým cílem je, aby se co nejvíce žáků 3. a 4. ročníků do těchto firem dostalo a vykonávali zde školní praxi. Ve firmách se lze naučit mnoho nových věcí a je zde i možnost budoucího zaměstnání,“ popisuje Kaštyl.

 

O své znalosti se velice rád podělím se svými žáky, pro které jsou moderní technologie tak důležité. Ale platí to i opačně, naši studenti jsou pro mě inspirací a výzvou.

„Jsem velice vděčný za práci ve školství. Zjistil jsem, že mě to opravdu baví, práce s mládeží mě naplňuje. Mám možnost neustálého osobního rozvoje, o své znalosti se velice rád podělím se svými žáky, pro které jsou moderní technologie tak důležité. Ale platí to i opačně, naši studenti jsou pro mě inspirací a výzvou. Mojí prioritou vždy bude, aby si žáci odnášeli nejen vědomosti, ale i krásné vzpomínky na naši školu,“ píše Kaštyl na závěr své pedagogické reflexe.

 

Žáky si získal pozitivním přístupem a praktickými znalostmi v oboru

 

Žákům, kteří mají o daný obor zájem, se snaží dávat prostor pro kreativitu v podobě realizace vlastních nápadů na strojích jako je laser, 3D tiskárna, CNC stroje i další. „Vždy je pro mě odměnou jejich úsměv nad zhotoveným výrobkem v podobě přívěšků na klíče, šachových figurek či prstenů pro přítelkyně. Největší úspěch je, když tyto projekty motivují k práci i méně zapálené žáky,“ popisuje Kaštyl v reflexi.

 

Že to Jakub Kaštyl s žáky umí, potvrzuje i ředitel školy, na které působí, v nominačním dopise. „Ihned po nástupu si získal naše studenty pozitivním přístupem a praktickými znalostmi v oboru. U žáků má přirozenou autoritu člověka, který věcem rozumí a umí je i naučit. Jeho hodiny probíhají v příjemné pracovní atmosféře, jsou tvůrčí, kreativní a pro žáky velice podnětné. Současně je na ně velmi náročný a vyžaduje znalosti, což oceňují především naši absolventi po nástupu do praxe,“ píše se v nominačním dopise. Důkazem jeho dobré práce s žáky mohou být i výsledky v soutěži KOVO junior. Zde se studenti Jakuba Kaštyla nyní umísťují na čelních pozicích; například letos to bylo 2. místo v krajském kole a 8. místo v celostátním. V soutěži v Sinumerik CUP 2021 to byla bronzová medaile na národní úrovni.Ředitel školy na něm oceňuje, že svým přístupem umí strhnout žáky i kolegy k novým věcem. „Díky jeho neutuchající energii se výuka na odborném výcviku posunuje vpřed k moderním technologiím výrazně rychleji, než tomu bylo doposud,“ píše se v nominačním dopise.


V posledních pěti letech se v rámci výuky zaměřil směrem CNC programování, stále ale přemýšlí, jak odborný výcvik pro studenty ještě více zatraktivnit. „Před dvěma lety jsem si pořídil veteránský vůz a začal se zajímat o výrobu náhradních dílů karosérie vozu. Jelikož je u nás i obor karosář, který se v posledních letech potýká s nedostatkem žáků, napadlo mě auto poskytnout pro výuku. Chtěl jsem žáky ještě více motivovat, společně s nimi se podílet na rekonstrukci vozu a povedlo se. Zájem nejen o auto, ale i pečlivou práci našich karosářů přilákal pozornost médií. Pozitivní ohlas je pro obor karosář skvělou reklamou. Vzbudil zájem veřejnosti o tento obor, naši školu, ale hlavně je to prezentace skvělé práce našich chlapců,“ popisuje Kaštyl ve své reflexi další aktivity, které v rámci své pedagogické působnosti rozvíjí.


Své pedagogické působení nesměřuje Kaštyl jen dovnitř školy, ale také směrem ven, k potenciálním žákům, partnerům, ale i široké veřejnosti. „Další důležitou součástí mé činnosti ve škole je aktivní účast na burzách práce či Scholarisu, kde se snažíme oslovit širokou veřejnost. Chceme ukázat, jak jsou naše obory zajímavé a důležité pro každého z nás. Velice podstatnou a nedílnou součástí je také spolupráce školy a výrobních podniků, které mají velký zájem o naše školy. A to nejen v rámci školní praxe, ale především jako budoucí zaměstnavatelé,“ doplňuje svou reflexi Kaštyl.

 

Text: Oddělení komunikace PdF UP

Foto: Alžběta Gregorová

Comments


bottom of page