top of page

Jak dětem na 1. stupni vysvětlit, že někdo neslyší, že komunikuje jinak nebo že nevidí? Máme tip!


Pracovní a metodické listy „Patříme k sobě“ zprostředkovávají přirozenou cestou problematiku zdravotního postižení a tím i přispívají k rozvoji žádoucích kompetencí, které významně ovlivňují inkluzivní vzdělávání. Stáhněte si je z naší knihovny!

„Může se stát, že někomu nerozumíme nebo on nerozumí nám. To je problém – potom vůbec nevíme, co kdo potřebuje a chce. Jsou mezi námi děti, které mají jinak uspořádaný a propojený mozek a z toho důvodu nemohou mluvit stejně jako my. Nebo nerozumí našemu vyjadřování a nechápou, o čem mluvíme a co po nich chceme. Když někdo mluví anglicky a druhý česky, tak si nerozumí a nemohou se domluvit. Když někdo mluví německy a druhý vietnamsky, tak si také nerozumí. Ale co když jsou dva lidi, kteří mluví česky a také si nerozumí?“


Těmito pasážemi začíná první aktivita pracovních a metodických listů „Patříme k sobě“, jež zprostředkovávají přirozenou cestou problematiku zdravotního postižení dětem prvního stupně základní školy. Autoři je připravili s cílem přispět k rozvoji kompetencí, které mohou pozitivně ovlivnit inkluzivní vzdělávání.


Jak uvádí hlavní autorka Adéla Hanáková, vzniklým materiálem chtěla především podpořit pedagogy v praxi. Tím, že budou mít k dispozici vytvořené materiály zdarma a v online podobě, mohly by jim být užitečné nejen ve frontální výuce, ale také v distanční výuce v rámci nouzového stavu vyvolaného pandemií COVID19.


„Domníváme se, že působení na zvolenou cílovou skupinu žáků 1. a 2. stupně ZŠ může v pozitivním slova smyslu ovlivnit nejen úspěšnost inkluzivního vzdělávání, ale může významně přispět k výuce průřezového tématu osobnostní a sociální výchova. Pracovní listy považujeme za efektivní cestu specifické primární prevence ve sledované skupině žáků směrem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,“ dodává Adéla Hanáková.

A jaká témata v listech najdete?


Pracovní listy pro 1. stupeň ZŠ obsahují tato témata:


Abychom se domluvili

Delší cesta za úsměvem

I my můžeme sportovat

Mimi a Líza

Náš kamarád Patrik

Naučná osmisměrka

Návštěva logopeda

Nemluvím pusou, ale celým tělem

Nepovím ti nic, ale zároveň všechno

Neviditelné čtení

O princezně, která ráčkovala

On snad neslyší nebo co...

Prostorová orientace na papíře

Průzkum školy s Jirkou

Předsudky a mýty

Příběh Helen Kellerové

Roztoč kola, hoří škola

Schovaná písmena

Spolužák s autismem

Tělo bez duše

Třesu se jako osika

Vždycky to nějak jde

Zasedací pořádek

Zvíře – přítel člověka


Listy se skládají ze dvou hlavních částí – první část je určená žákům a druhá část je metodickou podporou pro pedagogy.


Napříč všemi listy se žáci setkají s problematikou osob s poruchou hybnosti, se zrakovým, sluchovým, mentálním postižením, s poruchami autistického spektra, vybraným kombinovaným postižením, narušenou komunikační schopností, problematikou alternativní a augmentativní komunikace.


Základním atributem pracovních listů je inovativnost, aktuálnost, atraktivní grafické zpracování, implementace příkladů dobré praxe.


Soubor pracovních a metodických listů pro 1. a 2. stupeň ZŠ (druhý soubor představíme v dalším článku) s názvem „Patříme k sobě“ vznikl v rámci projektu Přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením (IGA_PdF_2021_006), jehož hlavní řešitelkou byla Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D., z Ústavu speciálněpedagogických studií.

Ke stažení jsou zde:


Metodické listy_1stupen_Patříme k sobě
.pdf
Stáhnout PDF • 88.04MBRepro: materiály Patříme k sobě!


Comments


bottom of page