top of page

Jak na digitální wellbeing | Edukační video k tématu kyberbezpečnosti

V rámci projektu Prevence v kyber!, na němž spolupracovala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Ministerstva vnitra ČR, vznikly čtyři vzdělávací videospoty. Ty se soustředí na kyberkriminalitu, její prevenci, rizikové online hraní a digitální wellbeing.Pojem digitální wellbeing se objevil v souvislosti s nárůstem negativních jevů vyvolaných virtuální komunikací a častému pobytu lidí ve virtuálním prostoru. Digitální wellbeing si můžeme představit jako vyvážený digitální životní styl a zdravé digitální návyky. V současné vysoce digitalizované společnosti je důležité najít přirozenou rovnováhu mezi aktivním a smysluplným využíváním moderních technologií a dalšími aktivitami, které nejsou s technologiemi přímo propojeny. Animované video autorů našeho Centra E-Bezpečí objasní základní pojmy problematiky a upozorní na zásady spojené se zdravými digitálními návyky, jako je vyvážené užívání technologií a virtuální komunikace, dodržování zásad bezpečného používání technologií, empatie, právní vědomí a etické chování na internetu.

Video je volně dostupné na YouTube a lze je využít v rámci preventivních programů nebo ve výuce vzdělávacího oboru informatika.


Projekt zaměřený na prevenci rizikového chování v online prostředí s názvem „Prevence v kyber!“ připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vznikla celkem čtyři vzdělávací videa, jež jsou určena primárně odborné veřejnosti, jako jsou například policejní preventisté, pedagogové či lektoři neziskových organizací.


Balíček všech čtyř videí o kyberbezpečnosti naleznete zde.


Text: Redakce portálu Učitel21 s využitím tiskové zprávy Ministerstva vnitra ČR


Související příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page