top of page

Jiří Rudolf o tom, jak přivést mládež k technice a jak děti motivovat k práci rukama

Jiří Rudolf je propagátorem technického zájmového vzdělávání a polytechnické výchovy. Jeho cesta k dětem a mládeži začala netradičně: vyučil se truhlářem, podnikal, nakonec se stal odborným pedagogem na střední škole. Jeho životním dílem se stal Technický klub mládeže, jedinečná platforma pro technické zájmové vzdělávání. Dnes působí jako vedoucí tohoto projektu a ředitel Institutu technického vzdělávání. V rozhovoru se podělí o zkušenosti ze zájmového technického vzdělávání dětí, mládeže a dospělých a představí koncept svého Technického klubu. Své bohaté zkušenosti bude sdílet i ve svém blogu, který připravuje pro portál Učitel21.
Mohl byste blíže představit, co je to technické zájmové vzdělávání a v čem je jeho důležitost?


Vědecko-technické zájmové vzdělávání je oblast, která výrazně profiluje zájem dětí již od základní školy a měla by být integrální součástí vzdělávání, stejně tak jako zájmové umělecké a sportovní vzdělávání.


Občas se setkáváme také s pojmem polytechnické vzdělávání. Co vlastně znamená?

Polytechnické vzdělávání je nutno chápat jako vzdělávání integrující přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání a jako komplex vzájemných implikací mezi složkami vzdělávání a jednotlivými předmětovými oblastmi. Jedná se o integraci všeobecné a odborné složky vzdělávání, společenskovědních a humanitních předmětů, matematiky, polytechnických i uměleckých předmětů.


Jak si můžeme podobnou integraci představit? Jak jste ji realizovali u Vás?


V Litoměřicích jsme přistoupili k řešení oblasti polytechnického vzdělávání komplexně. Na základě vyhodnocení potřebnosti a možnosti 6 ZŠ zřizovaných městem, potřeb ostatních ZŠ a potřeb zájmového vědecko-technického vzdělávání jsme v roce 2012 spustili ve spolupráci s vedením města Litoměřic projekt Technického klubu mládeže.


Projekt vycházel z předpokladu, že pokud vytvoříme jedno místo, kam soustředíme prostředky a odborný lidský potenciál, tak výrazně zefektivníme celý proces polytechnického vzdělávání jak v primární, tak sekundární oblasti, jíž je zájmové vzdělávání.

Můžeme si Váš technický klub představit jako klasický kroužek? Jaká byla jeho idea?

Projekt Technického klubu opouští zaběhnutý model „kroužků“ a otvírá platformu, ve které soustřeďuje veškeré technické aktivity, prolínající se stejně tak jako v reálném světě. Tento model umožňuje jak růst a přidávání nových aktivit, tak jejich vzájemné ovlivňování – a umožňuje aktérům přecházení mezi aktivitami, kooperaci, práci v týmech a řešení technických problémů.


Komu je Váš Technický klub určen? Jaký je jeho režim?


Platforma je genderově a věkově neomezená a umožňuje spolupráci dětí, studentů a dospělých, škol a firem. Správnost konceptu je ověřená již desetiletou činností platformy TKM i přes to, že pořád naráží na zaběhnutý a v mnoha směrech přežitý systém „kroužků“, jejich vykazování a financování.


TKM je otevřen ve všední dny od 16:00 do 19:00 hodin. Tříhodinová dotace je optimální pro technické činnosti a opět se vymyká zaběhnutému systému hodinových „kroužků“. Některé sekce jsou otevřeny i více dní v týdnu a přizpůsobují se zájmu dětí a náročnosti jednotlivých sekcí. Dle potřeby je TKM otevřen i o víkendech v případě organizování tematických workshopů, přípravy před soutěžemi a závody.


Je činnost třeba s talentovanými a motivovanými dětmi nějak specializována? Jaké sekce nabízíte?


S talentovanými dětmi pracujeme individuálně a snažíme se o propojování jednotlivých odborností. Uplatňujeme koncept odborných sekcí, který je založen na prolínání oborů. Základním rozdílem mezi tradičním „kroužkem“ a konceptem TKM je možnost volného přecházení mezi jednotlivými sekcemi (za daných podmínek) a kooperace mezi jednotlivými účastníky. Možnost využívat technické a technologické vybavení a odborný potenciál lektorů na jednom místě je skvělou příležitostí a motivací pro všechny zájemce.


Ze tří základních odborných sekcí v roce 2012 – šlo o Funkční modelářství, Elektrotechniku a Robotiku se 14 žáky, 3 lektory a prostorem 80 m² – jsme se v roce 2021 dostali na roční kapacitu 160 žáků v zájmových aktivitách a 350 žáků v rámci spolupráce se ZŠ. Technický klub momentálně disponuje cca 850 m² podlahové plochy pro tyto sekce: Funkční modelářství, Plastikové modelářství, Stavba hudebních nástrojů, dílna Zpracování materiálů, Šicí dílna, Elektrotechnika a digitální technika, Virtuální realita, 3D tisk a CNC obrábění, Robotika ve třech úrovních, Merkur a Lego Technik, Fyzikální chemie, Šperkařství.


Projekt Technického klubu mládeže a jeho dnešní úroveň, která je ojedinělá v celé ČR, je obrazem desetileté práce především dobrovolníků-lektorů a malého týmu profesionálních pedagogů volného času.

Kdo zajišťuje tuto rozsáhlou činnost a jakým disponujete vybavením?


Ve vyjmenovaných sekcích pracuje 35 odborných lektorů a tři zaměstnanci TKM.

Dále TKM disponuje sdílenými prostorami Institutu technického vzdělávání, velkou řemeslnou dílnou o podlahové ploše 450 m² a vybavenou profesionálními stroji na zpracování dřeva a materiálů na bázi dřeva. Tato dílna slouží pro práci s velkými školními skupinami, ale i pro činnost sdílené dílny a individuální projekty.


Projekt Technického klubu mládeže a jeho dnešní úroveň, která je ojedinělá v celé ČR, je obrazem desetileté práce především dobrovolníků-lektorů a malého týmu profesionálních pedagogů volného času. Projekt by nevznikl bez podpory vedení města Litoměřice a supportu DDM Rozmarýn Litoměřice.


Jaký je zájem o nabízené technické vyžití?


Jsme rádi, že zájem je velký. Dostali jsme se do fáze, že rodiče volají třeba již na konci školního roku, zda si mohou zajistit místo v TKM na další školní rok. Zájem je i u mimo litoměřických. Dojíždí k nám děti z širokého okolí. Největší zájem je o robotiku, ale s podivem i o modelářství a šicí dílnu.


Vidíte u dětí a dospívajících, kteří k Vám docházejí, nějaký posun?


Ano, jednoznačně je vidět, že děti mají zájem o jednotlivé aktivity. Dokladem je to, že TKM navštěvují několik let po sobě a je viditelný jejich odborný růst. Není výjimkou, že začínají jako žáci ZŠ a končí až odchodem na VŠ a i pak jsou s námi v kontaktu.


V čem je aktivity u Vás rozvíjejí a posouvají?


Naše aktivity rozvíjí především technické kreativní myšlení a individuální talent dětí. Poskytujeme určitou nadstavbu vzdělávání a směřujeme děti k rozhodování o jejich dalším studiu. Můžeme se pochlubit tím, že naši absolventi jsou dnes ne jen na gymnáziích a středních technických školách, ale i na TU v Brně, TU v Ostravě a FEL ČVUT v Praze.Děkuji Vám za rozhovor.Ptala se Petra Šobáňová

Foto archiv autora

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page