top of page

Kázeň a začínající učitel: faktory ovlivňující kázeň ve výuce začínajících učitelů

Aktualizováno: 12. 4. 2022

Přinášíme vám další článek z cyklu představujícího publikace autorek a autorů z naší fakulty, které byly oceněny čestným uznáním rektora Univerzity Palackého v Olomouci. Tímto oceněním jsou každoročně oceňováni autoři a autorky významných odborných publikací na naší alma mater.


Dnes vám v rámci našeho cyklu představíme publikaci Terezy Buchtové z ústavu pedagogiky a sociálních studií s názvem Kázeň a začínající učitel: faktory ovlivňující kázeň ve výuce začínajících učitelů. Na co se autorka konkrétně zaměřila? „Publikace je zaměřena na faktory, které ovlivňují kázeň ve výuce u začínajících učitelů. Zabývá se pojmy kázeň, autorita, zásady, začínající učitel, možnosti výzkumu a výsledky výzkumného šetření. V přílohách jsou uvedeny tabulky, které znázorňují výsledky výzkumného šetření,“ představuje svoji práci Tereza Buchtová.


Kniha je určena nejen pedagogům, ale například i studentům pedagogických fakult; přečíst si ji ale může i široká veřejnost. „Studenti pedagogických fakult čili budoucí učitelé, ale také začínající učitelé mohou pracovat s vyzkoumanými faktory, a kniha jim tak pomůže lépe zvládat situace, které se týkají neukázněného chování žáků,“ doplňuje Buchtová.


Stejně jako u předchozích představených knih, i tuto si můžete objednat v e-shopu Vydavatelství Univerzity Palackého. Zájemci také mohou nahlédnout do obsahu publikace.


Text: Vojtěch Češík

Grafika: Vydavatelství UP

Comments


bottom of page