top of page

Na návštěvě v Future Classroom Lab – studenti PdF UP navštívili bruselskou „třídu budoucnosti“

Počátkem června studenti a pedagogové Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci navštívili Evropský parlament v Bruselu, o kterém jsme informovali zde. Součástí exkurze však byl také velmi zajímavý doprovodný program, ke kterému patřila velmi zajímavá návštěva tzv. Třídy budoucnosti (Future Classroom Lab), tedy modelové třídy umožňující flexibilně uspořádat prostor, ve kterém jsou využívány digitální technologie jako prostředek pro podporu učení. Tento inspirativní model je využíván a testován v řadě zemí, včetně České republiky.Future Classroom Lab v Bruselu vznikla v prostorách sdružení European Schoolnet, které se zaměřuje na smysluplné využívání digitálních technologií ve vzdělávání. Jejím základem je především vytvořit flexibilní prostor, ve kterém je možné pedagogům předvádět různé metody a formy výuky.


Základem je flexibilní prostor s mobilním nábytkem.


Samotná „třída“ je rozdělena do šesti zón, které podporují různé pedagogické přístupy a formy učení. Zóny na sebe plynule navazují a tvoří jeden velký flexibilní a rozmanitý prostor. Součástí je mobilní nábytek, který umožňuje velmi rychle přeuspořádat prostor dle potřeby pedagogů. Digitální technologie jsou zde využívány jako nástroje, které mohou výuce a učení pomoci.Zóny jsou pojmenovány podle druhu aktivit, ke kterým je určena:

1. Zkoumej! (Investigate) – Tato zóna je zaměřena hlavně na badatelsky orientovanou výuku a projektové učení.
2. Prezentuj! (Present) – Zde žáci představují svou práci ostatním, učí se prezentovat, srozumitelně vysvětlovat apod.
3. Zapoj se! (Interact) – V podstatě klasická třída umožňující aktivní zapojení všech žáků do výuky - a to pomocí digitálních technologií.
4. Vytvářej! (Create) – Zóna zaměřená na vlastní tvorbu žáků – především v oblasti audiovizuální produkce (podcast, tvorba videa apod.)
5. Spolupracuj! (Exchange) – Zde žáci rozvíjejí dovednost pracovat v týmu.
6. Rozvíjej se! (Develop) – Prostor pro neformální učení a relaxaci, základem je příjemná, bezpečná a uvolněná atmosféra, kterou podtrhuje vybavení (polštáře apod.).

Alexandra Almpanidou z European Schoolnet popisuje jednotlivé zóny


Většinu zón si budoucí pedagogové prostřednictvím různých aktivit samozřejmě otestovali – a to např. prostřednictvím kooperativních aktivit.


Ukázka kooperace – postavte funkční oblouk pomocí chytrých iMO kostek


Zároveň si vyzkoušeli celou řadu digitálních programovatelných pomůcek, které mohou pomoci zefektivnit výuku – pokud je používáme smysluplně a rozumně.


Digitální učební pomůcky jsou všudypřítomné, využívají se však jako prostředky, nikoli cíle výuky.


Návštěvu Třídy budoucnosti lze hodnotit jako cennou zkušenost. „Bylo to fajn! Moc se mi líbily jednotlivé zóny, zvláště ta zaměřená na tvorbu a spolupráci. Ty kostky byly skvělé“, zhodnotil svou zkušenost Kryštof Kříž (10 let), nejmladší účastník společné cesty do Bruselu. „Jde samozřejmě o laboratoř, nikoliv o běžnou školní třídu, nicméně celý systém je inspirativní. V lecčem je Třída budoucnosti podobná našemu Digidoupěti. Těším se na další a užší spolupráci“, dodal Kamil Kopecký, který již v současné době pracuje na zapojení se do mezinárodní sítě laboratoří podobného typu.


O Třídách budoucnosti se více dočtete zde. Další zajímavé odkazy: http://www.eun.org/professional-development/future-classroom-lab


Kamil Kopecký

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page