top of page

Na Pedagogické fakultě startuje projekt Central European Digital Media Observatory (CEDMO)

V těchto dnech na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci startuje cyklus přednášek a workshopů zaměřených na podporu mediální výchovy pro studenty a budoucí učitele, který je realizován v rámci projektu Středoevropské observatoře digitálních médiíCEDMO.

CEDMO je nezávislé nestranické multidisciplinární centrum a jeho cílem je identifikovat, zkoumat a poukazovat na hlavní zdroje a příčiny nežádoucích informačních poruch ve střední Evropě (především v České republice, na Slovensku a v Polsku). Mezinárodní konsorcium, do kterého patří i Centrum PRVoK PdF UP (E-Bezpečí), bylo vytvořeno s cílem navrhnout soubor krátkodobých a dlouhodobých opatření a doporučení, která umožní občanské společnosti, veřejným institucím a soukromému sektoru reagovat na klesající důvěru v klíčové instituce a která zároveň pomohou společnosti, aby sílícímu působení nepravdivých a zkreslených informací dokázala odolávat. Ke konkrétním aktivitám pak patří analýzy a výzkumná šetření, ale také celá řada vzdělávacích aktivit.


„V rámci přednášek a workshopů budeme se studenty a pedagogy diskutovat o způsobech, jak posilovat mediální gramotnost dětí a dospělých, probereme si také celou řadu aktivit, které jsou orientovány na podporu kritického myšlení, ale také např. zvládání emocí při práci s informacemi,“ uvádí Kamil Kopecký, garant vzdělávacích aktivit pro pedagogy. Zároveň dodává: „Nechybět budou ani témata spojená s informačními poruchami či kogninitivními zkresleními, která si při práci s informacemi často neuvědomujeme. Velkou část informací v online i offline světě totiž zpracováváme zcela podvědomě. Podstatnou část našich workshopů věnujeme také problematice dezinformací a jejich ověřování.“


„Je sice hezké, když žák ví, co je to dezinformace a jak ji rozpoznat, ale rovněž by měl být schopen vědět, proč je boj s dezinformacemi důležitý a jak mohou dezinformace ovlivnit společnost či jeho samého.“

Součástí přednášek a workshopů budou také náměty činností, které mohou učitelé se svými žáky realizovat napříč nejrůznějšími předměty. „Naším cílem je nabídnout současným či budoucím pedagogům konkrétní ukázky aktivit, které lze úspěšně zařadit do výuky na 1. či 2. stupni ZŠ,“ doplňuje Kopecký.


„Uvědomujeme si, že učení o dezinformacích není jen o definicích a příkladech, a proto jdeme v rámci navržených aktivit mnohem dále – u výuky dezinformací je důležitá i afektivní výchovně vzdělávací složka, tedy to, jak si získané poznatky žák zařadí do svého hodnotového systému a používá je dále ve svém životě. Je sice hezké, když žák ví, co je to dezinformace a jak ji rozpoznat, ale rovněž by měl být schopen vědět, proč je boj s dezinformacemi důležitý a jak mohou dezinformace ovlivnit společnost či jeho samého,“ dodává Dominik Voráč, student doktorského studijního programu Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání a lektor projektu CEDMO.


Realizační tým také plánuje sestavit a vydat příručku s náměty výukových aktivit, která bude k dispozici účastníkům vzdělávacích akcí. CEDMO workshopy budou probíhat na Pedagogické fakultě UP v prezenční a online formě až do března 2023 a jsou pro učitele či studenty zcela zdarma. Přihlašovat se můžete zde.


Text: redakce E-Bezpečí

Grafika: CEDMO

Comments


bottom of page