top of page

Pomáhat druhým nás může naučit pomáhat sám sobě | Josef Konečný o své cestě za poznáním duše

Aktualizováno: 16. 4. 2021


Doc. Josef Konečný celé dětství a mládí toužil po tom, stát se – stejně jako jeho otec – malířem. „Malířinou“ dýchal, ale nespokojený mozek stále směřoval k psychologii a filozofii. Nejistoty a stresy malířského života, které poznal u svého otce, nakonec rozhodly, že zvolil cestu poznávání duševního života, psychologii. Od počátku psychologii miloval, protože, jak sám říká, představovala naději. A tak je tomu dodnes.


Profesní cesta Josefa Konečného vedla do psychologického poradenství. Stal se ředitelem pedagogicko-psychologické poradny, kterou vedl téměř deset let. V době působení v pedagogicko-psychologické poradně zahájil vědeckou aspiranturu, kterou dokončil již jako odborný asistent Univerzity Palackého v Olomouci. Téměř sedm let působil na katedře vysokoškolské pedagogiky Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde přednášel psychologii vysokoškolským učitelům.


Doc. Konečný stál u zrodu a počátků vysokoškolské pedagogiky u nás a v tomto smyslu je pokládán nejen za zakládajícího člena, ale také za pamětníka. Zónou jeho pedagogického působení byly vysoké školy na Moravě. Výuka probíhala v Olomouci, Ostravě a v Brně.


Od roku 1990 až dosud působí na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zde se na počátku snažil oživit vysokoškolskou pedagogiku, nicméně profesní okolnosti ho nasměrovaly opět k jeho lásce, psychologii. Po dosažení docentury přešel na katedru psychologie a patopsychologie téže fakulty, kde se stal vedoucím pracoviště. Katedře psychologie zůstal již věrný, vedl katedru nejdéle ze všech působících vedoucích a dosud je aktivním a přínosným členem pracoviště. Jeho zkušenosti z poradenské praxe, psychodiagnostiky a metodologie obohacují odbornou atmosféru a zaměření pracoviště. Jeho původní orientace na vysokoškolskou psychologii (v rámci vysokoškolské pedagogiky) nezanikla, ale byla dále provozována pod hlavičkou Ústavu rozvoje vysokých škol v Praze, později pak na univerzitě v Pardubicích.


Kromě své pedagogické činnosti je Josef Konečný již téměř 40 let soudním znalcem v oboru psychologie a je také téměř 40 let členem Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Doc. Konečný za svoji dlouholetou činnost obdržel v roce 2015 Pamětní Heverochovu medaili.


Autoři: Katedra psychologie a patopsychologie

Foto: Jakub Konečný


10 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page