top of page

Rektor ocenil dvojici jedinečných atlasů, které propojují speciální pedagogiku s geoinformatikou

Rektor naší alma mater každoročně uděluje čestné uznání autorům a autorkám významných publikací a mezi pravidelné laureáty tohoto ocenění patří i členové naší fakulty. Kdo v letošním roce získal toto ocenění? Na to se podíváme v sérii článků, které budeme na našem portále postupně zveřejňovat.Mezi oceněné publikace z naší fakulty patří také dvojice atlasů, na jejichž vzniku spolupracovali profesoři Jan Michalík z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP a Vít Voženílek z katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty UP. O vzniku Atlasu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice jsme naše čtenáře informovali již dříve, tato publikace byla oceněna v tandemu s Atlasem vzdělávání, sociálních služeb a zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v České republice.

 

Zmíněné atlasy představují unikátní mezioborovou spolupráci, která nemá obdoby, a to nejen v Česku: „Unikátní tematické mapy, statistické vizualizace, infografiky či prostorové syntézy v obou atlasech jsou prvními geoinformatickými příspěvky ve speciálněpedagogickém výzkumu, který neměl dosud v ČR, a zřejmě ani v zahraničí, obdoby. Mnohé mapy jsou historicky prvními kartografickými produkty z rozsáhlých databází MŠMT,“ přibližují obsah atlasů jeho autoři.

 

Unikátní tematické mapy, statistické vizualizace, infografiky či prostorové syntézy v obou atlasech jsou prvními geoinformatickými příspěvky ve speciálněpedagogickém výzkumu, který neměl dosud v ČR, a zřejmě ani v zahraničí, obdoby.

 

K významu obou atlasů i k rozsáhlému objemu přípravných prací se v průvodním listu k nominaci vyjádřil také ředitel Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP Jiří Langer: „Přínos souboru atlasů a v nich uváděných datových informačních sestav je zásadní pro veřejnou správu resortu vzdělávání ČR. V rámci tvorby Atlasu činnosti speciálně pedagogických center byl realizován dvouletý výzkum, při němž pracovníci 115 speciálně pedagogických center v ČR zaznamenali na unikátní sběrný štítek vybrané údaje o kontaktech s 81 115 žáky se zdravotním postižením. Naměřená data byla zpracována obvyklými metodami kvantitativně orientovaných výzkumů. V Atlasu vzdělávání autoři poprvé v ČR přinesli mj. podrobné údaje o kvantitativním rámci, stratifikaci a územní rozvaze působení asistenta pedagoga v ČR.“

 

Jiří Langer dále dodává: „soubor atlasů představuje ojedinělý výzkumně zaměřený publikační výstup české pedagogiky, svého druhu první v historii.“ Vyzdvihuje také výrazný přesah do pedagogické i právní praxe: „Oba atlasy byly využity v argumentačním poli tvorby nové právní úpravy. Sady atlasů byly předány prezidentu ČR, premiérovi, ministru školství, mládeže a tělovýchovy, ministru práce a sociálních věcí.“Čestné ocenění rektora UP ale není jediná cena, kterou atlasy obdržely. O nominaci na prestižní cenu MOSTY udělované Národní radou osob se zdravotním postižením ČR jsme vás informovali dříve, kromě toho byly také nominovány Českou kartografickou společností na Mapu roku ČR v kategorii Atlasy, soubory a edice map.

 

Obě oceněné knihy (spolu s Atlasem činnosti speciálně pedagogických center v České republice vydaným v roce 2013) naleznete volně k dispozici jako pdf soubory na portále Společného vzdělávání PdF UP.

 

Text: redakce U21

Foto: Alžběta Gregorová

Commentaires


bottom of page