top of page

Za soubor dvou atlasů získala Pedagogická fakulta UP nominaci na cenu Mosty 2022

Atlas vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice a Atlas vzdělávání, sociálních služeb a zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v České republice přinesly Pedagogické fakultě Univerzity Palackého nominaci na prestižní cenu Mosty, jež je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Ze dvaačtyřiceti návrhů bylo v každé ze čtyř kategorií vybráno pět finalistů.Pedagogická fakulta UP získala nominaci na cenu Mosty 2022 ve zvláštní kategorii za vydání Atlasu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice (2022) a Atlasu vzdělávání, sociálních služeb a zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v České republice (2022).


„Za celý autorský tým jsme zprávu o nominaci přijali s radostí. Oba atlasy jsme připravovali s cílem pomoci institucím a orgánům veřejné správy u nás při řešení složitých otázek podpory osob se zdravotním postižením,“ uvedl za autorský tým Pedagogické fakulty UP profesor Jan Michalík z Ústavu speciálněpedagogických studií. Radost zároveň vyjádřil z toho, že spolupráce jeho domovského týmu s geoinformatiky z Přírodovědecké fakulty UP pod vedením profesora Víta Voženílka přináší ovoce. „Atlasy vzbudily opravdu velkou pozornost. Adresáty jsou rozhodující ministerstva, ústřední orgány státní správy, kraje, organizace osob s postižením a další,“ dodal.


„Za celý autorský tým jsme zprávu o nominaci přijali s radostí. Oba atlasy jsme připravovali s cílem pomoci institucím a orgánům veřejné správy u nás při řešení složitých otázek podpory osob se zdravotním postižením.“

Obě publikace, které přinesly řadu podstatných informací, jsou jedinečné i v tom, že se v nich prolínají dvě vědní disciplíny, geoinformatika a speciální pedagogika.


„Naše univerzita, její výzkumné týmy, předložila modelový výstup akčního výzkumu. Vzdělávací soustava České republiky je dynamický systém statisíců interakcí. My jsme se zaměřili na deskripci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Do Parlamentu ČR nyní směřuje novela školského zákona, která zásadním způsobem mění podmínky přiznávání asistentů pedagoga. Ve školství je jich více než třicet tři tisíc a náš atlas poprvé ukázal nejen speciálněpedagogické, ale i demografické a teritoriální aspekty jejich působení. Kombinace přístupu obou věd ukázala ‚známé věci ve zcela odlišném světle‘. Jsme rádi, že Národní rada osob se zdravotním postižením naši práci zaznamenala a vyzdvihla,“ doplnil Jan Michalík.


Atlasy, které vznikly v rámci projektu Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR, vydala Univerzita Palackého.


Cena Mosty je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Od roku 2003 ji vyhlašuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.

Cenu Mosty navrhla akademická sochařka Jitka Wernerová. Je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou, vytvořeným z glazované keramiky. Záštitu nad 20. ročníkem tohoto prestižního ocenění převzali primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda a starostka MČ Prahy 1 Terezie Radoměřská. Patronkou ceny je Livia Klausová. Slavnostní vyhlášení a předání cen se uskuteční 16. května. O Atlasu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice jsme psali zde.


Prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.


Speciální pedagog a právník, profesor Ústavu speciálněpedagogických studií na PdF UP. V současnosti její proděkan pro legislativu a rozvoj. Profesně se zabývá postavením osob se zdravotním postižením ve společnosti, s důrazem na právní úpravu vztahů v oblasti vzdělávání, sociální ochrany a zaměstnanosti. Cenu Mosty již jednou získal, a to v kategorii Osobnost hnutí zdravotně postižených za rok 2016.


Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.


Přední český kartograf a geoinformatik, profesor geoinformatiky a zakladatel katedry geoinformatiky na PřF UP. Je viceprezidentem České kartografické společnosti a viceprezidentem Mezinárodní kartografické asociace ICA. Profesně se věnuje tematické, systematické a digitální kartografii a modelování prostorových jevů.


Text: Žurnál UP

Foto: Žurnál UP

Související příspěvky

Zobrazit vše

Bình luận


bottom of page