top of page

Speciálněpedagogické publikace přehledně na jednom místě

Aktualizováno: 24. 6.

Znáte portál společného vzdělávání Univerzity Palackého? Tato unikátní platforma shromažďuje výstupy zaměřené na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zároveň zde všechny materiály naleznete v elektronické podobě a můžete si je volně stáhnout!Na tvorbě tohoto portálu se podíleli odborníci z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a z Asociace pracovníků speciálně pedagogických center České republiky.

 

„Odborné publikace umístěné na portálu jsou výsledkem téměř patnáctileté spolupráce akademických pracovníků se zkušenými odborníky ze speciálně pedagogické praxe. Odrážejí nejen změny, kterými speciální pedagogika v posledních dekádách prošla, ale zahrnují aktuální poznání reality a díky tomu má portál vysoký potenciál k využití v praxi i ve studiu budoucích pedagogů,“ uvedla jedna z autorek portálu, Pavlína Baslerová z Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP.


Odborné publikace umístěné na portálu jsou výsledkem téměř patnáctileté spolupráce akademických pracovníků se zkušenými odborníky ze speciálně pedagogické praxe. Odrážejí nejen změny, kterými speciální pedagogika v posledních dekádách prošla, ale zahrnují aktuální poznání reality a díky tomu má portál vysoký potenciál k využití v praxi i ve studiu budoucích pedagogů.

V současnosti zde naleznete více než 150 výstupů zaměřených na speciálněpedagogickou diagnostiku, podpůrná opatření či vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí portálu jsou mimo jiné také atlasy, o kterých jsme vás již informovali. Kromě těchto výstupů vznikla během let i řada analýz a návrhů souvisejících se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a také různá dokumentární a didaktická videa.


„Například metodiky kariérového poradenství určených pro žáky s různými druhy zdravotního postižení (uvedených v sekci Kariérové poradenství) jsou vlastně v české odborné literatuře prvními ucelenými publikacemi, které se se touto problematikou zabývají,“ doplňuje Pavlína Baslerová.


Například metodiky kariérového poradenství určených pro žáky s různými druhy zdravotního postižení jsou vlastně v české odborné literatuře prvními ucelenými publikacemi, které se se touto problematikou zabývají.

Jedním z hlavním zamýšlených cílů portálu je volné poskytování všech publikací i didaktických materiálů odborné veřejnosti, jak na portále uvádí sami autoři: „Považujeme za svou povinnost zpřístupnit výsledky naší mnohaleté práce všem zájemcům z řad pedagogů, speciálních pedagogů, výchovných poradců, odborných pracovníků SPC, PPP, ale i laické veřejnosti.“

 

Portál společného vzdělávání UP naleznete pod odkazem zde. Na U21 vám také postupně představíme některé z nejzajímavějších výstupů formou samostatných článků, sledujte nás!


 

Text: redakce U21

Foto: Portál společného vzdělávání UPSouvisející příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page