top of page

Učit už i na bakaláři? Projektový den propojil mediální vzdělávání a tolik potřebné praxe

Více než 250 žáků základní školy, okolo 50 studentů Pedagogické fakulty UP a přes 20 vyučujících. Takový počet účastníků se první listopadový čtvrtek zapojil do projektového dne zaměřeného na problematiku mediální výchovy na ZŠ Svatoplukova 7 ve Šternberku. Akce s názvem Na pravdě záleží tak propojila mediální vzdělávání s praxí studentů na pedagogické fakultě.„Začalo to tím, že se nám ozvali ze ZŠ Svatoplukova ve Šternberku, jestli bychom jim nepomohli s uspořádáním projektového dne na mediální výchovu. Spolu s profesorem Kopeckým nás napadlo, že bychom do toho mohli zapojit studenty z předmětu zaměřeného na mediální výchovu. Jelikož jsou studenti tohoto předmětu povětšinou ve 2. ročníku bakalářského studia, byla to pro ně učitelská premiéra,“ popisoval Dominik Voráč, hlavní organizátor projektového dne.


Před organizátory a studenty tak stál nelehký úkol – vymyslet, jak zajistit výuku pro celý druhý stupeň základní školy, či jak připravit vyučovací hodiny tak, aby byly pro žáky poučné a zábavné zároveň. „Na celou přípravu jsme měli zhruba měsíc, takže jsme museli pracovat tvrdě a efektivně. Nejdříve jsme si zvolili čtyři základní témata – informace okolo nás, hoaxy a dezinformace, reklama a média. Poté si studenti za naší pomoci sami zpracovali, jaké aktivity by s žáky dělali, a diskutovali jsme, jaké aktivity jsou vhodné a jaké ne. Já jsem se pak snažil tyto aktivity spojit tak, aby dávaly didakticky smysl. Vytvořili jsme čtyři prezentace s pracovními listy, které si pak rozebraly skupinky po čtyřech až pěti studentech. Celkem jsme měli přichystáno 12 skupinek, které se točily ve třídách se svým tématem,“ vysvětloval složitou organizaci Dominik Voráč.


Nejdříve jsme si zvolili čtyři základní témata – informace okolo nás, hoaxy a dezinformace, reklama a média. Poté si studenti za naší pomoci sami zpracovali, jaké aktivity by s žáky dělali, a diskutovali jsme, jaké aktivity jsou vhodné a jaké ne.

I přesto, že studenti nikdy před třídou nestáli a měli jen měsíc na přípravu, si vedli podle vyučujících tamní školy skvěle. „Studenti si vedli na výbornou. Vůbec nebylo patrné, že učitelství studují teprve druhým rokem. Tématy a také formou zpracování naše žáky oslovili,“ stojí například na oficiálních stránkách školy.


„Jsem na studenty moc pyšný, protože to zvládli naprosto neuvěřitelně. Hlavně se mi ale líbil jejich zájem – už od začátku mi říkali, že se do projektu chtějí zapojit a že budou moc rádi učit. Také se mi líbilo, jak v rámci projektového dne neustále diskutovali jak své hodiny zlepšit, co udělat jinak, popřípadě co se jim povedlo. Bylo vidět, jak je to baví a jak jsou zapálení. Mě to utvrdilo jen v tom, že studenti chtějí mít více praxí a moc rádi učí, jen musíme hledat cesty, jak to v rámci změn, které přinesl Boloňský proces, udělat. A myslím si, že uspořádání projektového dne, kdy studentům didakticky pomohou učitelé, je tou správnou cestou. Navíc mě samozřejmě těší, že se jednalo o tolik důležitou problematiku mediální výchovy,“ uzavřel Dominik Voráč, student 4. ročníku doktorského studijního programu Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání.


Mediální výchova je velmi důležitým tématem, na které se ovšem v praxi velmi často zapomíná. Proto jsme ji také integrovali mezi povinné předměty v rámci učitelské přípravy na katedře českého jazyka a literatury a naše studenty jednak trénujeme v klíčových tématech spojených s ověřováním a posuzováním informací v mediálním prostoru, ale také je učíme, jakým způsobem lze s mediálními tématy pracovat přímo ve školním prostředí.

Jelikož je 21. století stoletím internetu a digitálních technologií, je právě mediální výchově na Pedagogické fakultě UP věnována velká pozornost. „Jak už uvedl Dominik, mediální výchova je velmi důležitým tématem, na které se ovšem v praxi velmi často zapomíná. Proto jsme ji také integrovali mezi povinné předměty v rámci učitelské přípravy na katedře českého jazyka a literatury PdF UP a naše studenty jednak trénujeme v klíčových tématech spojených s ověřováním a posuzováním informací v mediálním prostoru, ale také je učíme, jakým způsobem lze s mediálními tématy pracovat přímo ve školním prostředí. Děti, které vyrůstají od narození v mediálním prostoru, potřebují co nejdříve získat co nejvíce znalostí a dovedností, které jim zajistí, aby média využívaly bezpečně a prospěšně,“ doplňuje prof. Kamil Kopecký, garant mediální výchovy na PdF UP.


Text: Dominik Voráč

Foto: Alžběta Gregorováコメント


bottom of page