top of page

V digitální bublině? Univerzita Palackého uspořádala debatu o dopadech pandemie na vysoké školy

Univerzita Palackého uspořádala moderovanou debatu s předními odborníky na problematiku dezinformací a vzdělávání. Panelová diskuze Univerzita v digitální bublině aneb Lekce z pandemie pro terciární školství se uskutečnila 29. června v 17 hodin v aule Filozofické fakulty UP.
Hosty diskuze byli dva ze zakladatelů spolku Nelež Bob Kartous a František Vrábel. Spolek, který má motto „Nelež. Postav se za pravdu proti dezinformacím“, se dlouhodobě snaží omezit šíření dezinformací ve veřejném prostoru. Sdružuje profesionály, kteří se zabývají komunikací a médii.


Bob Kartous je vysokoškolský pedagog a publicista, ředitel Pražského inovačního institutu, František Vrábel je zakladatel a ředitel firmy Semantic Visions.


„Všichni máme s pandemií koronaviru čerstvou zkušenost a každý den řešíme řadu praktických věcí ovlivňujících náš momentální život, ale chybí nám většinou čas se zastavit a více se nad tím, co se nám stalo, zamyslet. Jsem proto rád, že se Univerzita Palackého snaží diskuzi na toto téma podnítit. Vysoké školy, jejich studenti a pedagogové byli pandemií zasaženi silně, měli bychom se pokusit její dopady analyzovat a snažit se využít tuto zkušenost pozitivně pro naši budoucnost,“ konstatoval Martin Procházka, rektor UP.


„Chceme mluvit o tom, jak se změnil způsob i obsah výuky na vysokých školách, jak jsme se jako společnost postavili k pandemii a jak důležitý mají univerzity úkol při posilování kritického myšlení a zvyšování odolnosti proti dezinformacím."

Podle prorektora pro komunikaci a studentské záležitosti Víta Procházky, který uspořádání konference inicioval, odpovídá skladba pozvaných hostů přesně tomu směru, kterým chce univerzita diskuzi o dopadech pandemie a aktuálních výzvách vést.


„Chceme mluvit o tom, jak se změnil způsob i obsah výuky na vysokých školách, jak jsme se jako společnost postavili k pandemii a jak důležitý mají univerzity úkol při posilování kritického myšlení a zvyšování odolnosti proti dezinformacím. Už teď je jasné, že řadu vzdělávacích postupů v našem školství musíme modernizovat a aktualizovat, nutnost modifikace výuky do distanční formy to jasně ukázala. Změnily se také informační toky a vysoké školy musí na tyto změny reagovat a uvažovat o trvalém zařazení prvků hybridního vzdělávání do výuky,“ doplnil prorektor.


Kromě již zmíněných hostů se do debaty zapojí i členové akademické obce Univerzity Palackého: Michal Šafář, děkan fakulty tělesné kultury, Petra Šobáňová, proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy pedagogické fakulty, a Dominik Voráč, doktorand PdF a člen iniciativy lékařů, vědců a studentů Lovci kachen.


Debata Univerzita v digitální bublině aneb Lekce z pandemie pro terciární školství se uskutečnila živě 29. června v 17 hodin v aule Filozofické fakulty UP, online přenos, stejně jako záznam ke zhlédnutí je k dispozici na YouTube zde.


Text: Žurnál UP

Comentarios


bottom of page