top of page

Vojtech Regec se stal členem expertní skupiny Evropské komise

Vojtech Regec, docent Ústavu speciálněpedagogických studií a zároveň proděkan pro zahraniční záležitosti Pedagogické fakulty Univerzity Palackého se stal členem expertní skupiny Evropské komise při Evropské unii. Jejím cílem je, aby zdravotně postižení lidé měli vyrovnané příležitosti v elektronické komunikaci jako ostatní lidé.Vojtěch Regec se už deset let věnuje digitální inkluzi osob se zdravotním postižením. Právě tuto problematiku nově řeší evropská Směrnice o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Sedmičlenná expertní skupina s názvem Web Accessibility Directive Expert Group vznikla proto, že není zcela jasné, jakým způsobem budou jednotlivé země EU standardy dané směrnicí naplňovat. Experti se poprvé se sešli počátkem března v Lucemburku. Jejich cílem je určit, jak se v členských zemích EU bude aplikovat nová Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.


„Řadu úkonů dnes provádíme elektronicky a cílem nové směrnice je, aby tak mohli činit i lidé se zdravotním postižením. Když bude například nevidomý, či neslyšící chtít komunikovat s úřadem, úřad musí zaručit, že komunikaci poskytne žadateli v přístupné formě,“ řekl Vojtech Regec. I když se zabývá odborně především přístupnosti technologií pro zrakově postižené, v evropské expertní skupině má nyní dohled nad celou problematikou jako nezávislý expert.

„Do výzvy jsem se přihlásil na poslední chvíli. Životopis, portfolio i vize jsem posílal zhruba pět minut před uzavřením systému,“ řekl proděkan Regec z pedagogické fakulty. Než uspěl, musel prokázat, že zná všechny technické standardy přístupnosti, neboť se nyní věnuje i metodologii hodnocení přístupnosti.


Řadu úkonů dnes provádíme elektronicky a cílem nové směrnice je, aby tak mohli činit i lidé se zdravotním postižením. Když bude například nevidomý či neslyšící chtít komunikovat s úřadem, úřad musí zaručit, že komunikaci poskytne žadateli v přístupné formě.

„Výsledkem naší práce bude vhodný model aplikace pravidel a metodologie a jejich dodržování budeme ověřovat. Až se v evropské skupině na nějakém postupu shodneme, bude povinností každé země EU ho dodržovat,“ dodal Vojtech Regec. Zdůraznil přitom, že do roku 2016 závazná evropská směrnice tohoto typu neexistovala a příslušnou oblast řešily státy pouze samostatně. V České republice se podle Regece zabýval digitální inkluzí především zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy v platném znění, vyhláška o přístupnosti č. 64/2008 Sb. Jen nepřímo se digitální inkluzi věnuje také antidiskriminační zákon, Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a zákon o vysokých školách, v němž se říká, že vysoké školy mají dělat maximum, aby studenti byli vzděláváni v přístupné formě.


I když je Vojtech Regec svou nominací experta potěšen, už z prvního setkání v Lucemburku se vrátil s konkrétním zadáním. „Definovali jsme si úkoly, nyní máme tři měsíce to, abychom je splnili. Vytvoříme metodologii monitorovnání elektronické přístupnosti v EU, najdeme definici pro technickou specifikaci pro přístupnost mobilních aplikací. Budeme se věnovat i způsobu, jakým budou podle nové směrnice subjekty deklarovat přístupnost na svých webových stránkách,“ popsal proděkan z olomoucké pedagogické fakulty. Expertní skupina by měla pomoci aplikovat směrnici v celé EU do tří let. Poté budou všechna z ní vyplývající nařízení ve všech zemích Evropské unie závazná.

Comments


bottom of page