top of page

Využijte zkušenosti z distanční výuky! MŠMT vydalo doporučení jak pracovat se vzdělávacím obsahem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se rozhodlo podpořit učitele a učitelky při koncepčních úvahách o učivu jednotlivých vzdělávacích oborů. Ve spolupráci s Českou školní inspekcí a Národním pedagogickým institutem zpracovalo Metodické doporučení pro školy, které školám a vyučujícím pomůže pracovat s obsahem vzdělávání v novém školním roce 2021/2022. Metodické doporučení zohledňuje zkušenosti s předešlého školního roku poznamenaného pandemií a názorně ukazuje, které vzdělávací obsahy jsou klíčové.

Jak autoři doporučení uvádějí, „je na místě soustředit se na nový školní rok a společně usilovat o minimalizaci různých negativních dopadů“. Doporučení vychází z analýzy podob distančního vzdělávání v jednotlivých fázích jeho realizace a po reflexi pozitivních přístupů i problematičtějších jevů a se zohledněním zkušeností ředitelů škol, učitelů i dalších odborníků přichází MŠMT s doporučeními v oblasti vzdělávacího obsahu. Autoři doufají, že tato doporučení, mezi nimiž nechybí výzva k zachování pozitiv z období distančního vzdělávání nebo k diferenciaci a individualizaci výuky, by měla pomoci zvládnutí náročného období nadcházejícího školního roku.


Ředitelé škol, učitelé a další pracovníci škol v doporučení naleznou inspiraci jak postupovat při práci se vzdělávacím obsahem a při upřesňování rozvržení učiva ve školním roce 2021/22, a to v kontextu řešení dopadů distanční výuky během pandemie nemoci covid-19. Cílem metodických doporučení je nabídnout takové postupy, které mohou pomoci v případech, kdy v důsledku problematického zapojení žáků do distanční výuky u některých žáků vznikl propad v naplnění očekávaných výstupů rámcového vzdělávacího programu. Součástí doporučení jsou také informace o tom, co a jak bude v dané problematice sledovat a hodnotit Česká školní inspekce.


Ministerské doporučení může velmi dobře posloužit např. při úvahách o tom, které obsahy vynechat, a které jsou naopak bází daného oboru a jsou pro žáky a jejich další vzdělávací cestu neopomenutelné. Zdařilé materiály zahrnují také názorné příklady pro výběr zásadního vzdělávacího obsahu v jednotlivých oborech a jsou psány erudovaně a s porozuměním danému oboru.


Materiál doporučuje školám a ředitelům:

 • věnovat dostatek času zpětnému ohlédnutí za distanční výukou;

 • zaměřit se na ověření dosažených výsledků a vzdělávacího pokroku u každého žáka;

 • ověřovat dosahované výsledky vzdělávání a cíleně sledovat vzdělávací pokrok v průběhu celého školního roku;

 • upravit vzdělávací obsah tak, aby umožňoval efektivní diferenciaci a případně individualizaci výuky;

 • soustředit pozornost na zlepšení vzdělávacích výsledků různých skupin žáků;

 • využít zkušeností z distanční výuky pro proměnu způsobů hodnocení výsledků vzdělávání;

 • navázat digitalizací výuky na dobré zkušenosti z období distančního vzdělávání;

 • využít zkušeností z komunikace s rodiči a navázat na ni tak, že ji škola bude zintenzivňovat i když bude po celý rok probíhat výuka v běžném režimu.

Přímo pedagogům jsou určena tato doporučení:

 1. Reflektujte svou výuku i dosažené vzdělávací výsledky a vzdělávací pokrok jednotlivých žáků.

 2. Ve spolupráci s vedením školy a ostatními pedagogy rozvrhněte a upravte obsah vzdělávání tak, aby vám umožnil diferencovat výuku.

 3. Přizpůsobte rozsah a hloubku výuky možnostem žáků.

 4. Zaměřte se na zvládnutí základů u každého žáka.

 5. Začleňujte do výuky v rámci možností také pohybové aktivity.


Pokud Vás metodická inspirace MŠMT zajímá, najdete ji spolu s dalšími zajímavými materiály na portále edu.cz: https://www.edu.cz/msmt-vydava-metodicke-doporuceni-jak-pracovat-se-vzdelavacim-obsahem-ve-skolnim-roce-2021-2022/


Na stránkách najdete:

– metodické doporučení;

– seznam příkladů pro výběr zásadního vzdělávacího obsahu.Související příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page