top of page

Vznikl etický kodex učitelů. Co na něj říkáte?

Aktualizováno: 16. 12. 2022

8. prosince 2022 byl v Praze na tiskové konferenci MŠMT představen Etický kodex učitele, jehož vznik iniciovala a koordinovala Učitelská platforma. Kodex se po svém zveřejnění a prezentaci v médiích stal předmětem řady polemik a část učitelů jej ostře kritizuje.V tiskové zprávě zveřejněné na webových stránkách MŠMT se uvádí, že učitelé dosud neměli profesní etický kodex, který by pomohl řešit situace, s nimiž se ve své práci potýkají. Proto učitelé sdružení v organizaci Učitelská platforma iniciovali vznik etického kodexu a přizvali k tvorbě i zástupce MŠMT, České školní inspekce, Asociace děkanů pedagogických fakult, ředitelských asociací, České středoškolské unie nebo Unie rodičů. Tyto organizace pak nominovaly své zástupce do skupiny připravující kodex. Podle vyjádření některých členů Asociace děkanů pedagogických fakult nebyla přesnou zveřejněná informace, že kodex je výsledkem konsenzu nebo že jsou dané subjekty spoluautory. Zapojené organizace – včetně členů Učitelské platformy – totiž výsledný text nedostaly ke schválení nebo připomínkování. S jeho finální podobou se seznámily spolu s veřejností až v médiích. Tato nepřesnost při mediální komunikaci – spolu s výtkou, že učitelé, jichž se má především týkat, neměli možnost do jeho přípravy více zasáhnout – vzniklý kodex nyní v očích učitelské veřejnosti poškozuje.


Etické kodexy mají důležitou funkci veřejně deklarovat a podporovat jednání a postojové ukotvení pracovníků dané profese, jež je ve shodě s morálními normami a sdílenými hodnotami. Bude tuto roli plnit zveřejněný etický kodex učitele?

Obdobný etický rámec mají přitom různé další profese; v některých je zachovávání profesního etického kodexu dokonce svázáno s členstvím v profesní komoře a s možností danou profesi vůbec vykonávat. Obecně mají etické kodexy důležitou funkci veřejně deklarovat a podporovat jednání a postojové ukotvení pracovníků dané profese, jež je ve shodě s morálními normami a sdílenými hodnotami. Kodexy jednak poskytují orientaci a ukazují, co je v dané profesi žádoucí, a jednak pomáhají v různých krajních situacích, kdy je např. jednání nějakého pracovníka vnímáno profesním společenstvím jako neetické, přestože daná osoba neporušuje zákon. Takové situace samozřejmě nastávají i ve školství. „Učitelé kodex potřebují, protože se téměř každý den setkávají se situacemi, kde se nelze řídit jen zákonem,” říká ministr školství Vladimír Balaš. Podle něj jde etický kodex dohromady i s připravovaným profilem absolventa studia učitelství.


Podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala může etický kodex pomoci řešit mnohým ředitelům situace, které mohou být v činnosti školy, ve vztazích mezi učiteli, žáky i rodiči komplikované, ale nejsou upraveny jinými právními předpisy. Kodex upravuje etický rámec práce učitele a dává najevo jeho postavení, přístup a postoje. Řediteli může pomoci v jeho práci při řešení různých školních situací, kdy se bude moci na něj odvolat," doplňuje ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Podle něj může etický kodex dát mnohým ředitelům návod, jak se postavit k některým sporům, které řeší i Česká školní inspekce. „Řešíme učitele, kteří šíří dezinformace. Nebo stížnosti rodičů, že učitelé některá témata nepojímají v souladu s názorem rodiny. Ředitelé se tak nyní mohou na etický kodex odvolat,” doplňuje ústřední školní inspektor. Není ale jasné, jak etická pravidla bez jakéhokoliv právního ukotvení mohou napomoci při řešení pracovněprávních otázek.


Na kodexu se pracovalo přibližně půl roku a jeho vzniku předcházely rešerše i debaty. „Ještě před první verzí jsme pročetli různé etické aspekty profilů absolventů či zahraniční kodexy. Takže jsme při zapracování měli i přehled, jaké různé přístupy při tvorbě jiných kodexů vznikly,” doplňuje Michal Kaderka z Učitelské platformy.


Zveřejněný kodex obsahuje celkem deset bodů, mezi nimž nechybí deklarace, že učitel vytváří prostředí, ve kterém se každé dítě cítí bezpečně, nebo že nezneužívá svého postavení a nevystupuje vůči žákům z pozice moci. V kodexu lze najít také environmentální apel nebo snahu o podporu kolegiální spolupráce.

Kodex se po svém zveřejnění a prezentaci v médiích stal předmětem řady polemik a část učitelů jej ostře kritizuje. V debatách zaznívá nejen zpochybňování potřebnosti podobného dokumentu, ale i výtky ke způsobu jeho vzniku a komunikování. Vadí i některé nepřesné nebo zavádějící formulace a někteří kritici kodex jako celek nepovažují za dostatečně kvalitní, soudržný a využitelný. Kromě konkrétních formulací ale učitelům vadí zejména to, že nebyli k jeho tvorbě přizváni a že neměli možnost jej připomínkovat.


Jak autoři po vlně kritiky uvádějí, kodex má být především podnětem pro diskusi a má sloužit jako orientační východisko pro formulování dílčích etických kodexů přímo na školách. V aktuálních vyjádřeních je etický kodex označován za živý dokument a autoři slibují, že pro jeho aktualizaci vznikne v následujícím roce obdoba panelu ze zástupců připojených organizací. Panel pak bude řešit změny a přijímání dalších významných osobností či organizací, které se budou na aktualizaci kodexu podílet.Související zdroje:

Pořad Českého rozhlasu Pro a proti zde.

Pořad iDnes Rozstřel zde.

Rozhovor s Michalem Kaderkou na ČT Edu zde.S využitím tiskové zprávy MŠMT a Učitelské platformy zpracovala redakce U21

Grafika: https://ucitelskykodex.cz/
990 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page