top of page
thumbnail_Plavba_mensi.jpg
nahoru
Bannery Učitel21 a CIV.png
2.png
1.png
3.png
4.png
Dlaždice U21 a Nedatováno (3).png
6.png
9.png
8.png
7.png
E130621E-01FB-43F9-9203-375DB0221422.jpeg

Fakulta připravila pro zaměstnance, studující a přátele cyklus prožitkových workshopů

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci připravila pro své studující, pedagogy a přátele již třetí cyklus prožitkových workshopů, jež se zaměřují na wellbeing, rovnováhu, osobní rozvoj a duševní zdraví účastníků a rovněž na budování konkrétních dovedností využitelných ve výuce. Společným jmenovatelem kurzů je péče o wellbeing žáků a studentů a využití technik napomáhajících budování přátelského a bezpečného sociálního klimatu ve škole. V technikách ověřených v praxi psychoterapie nebo v expresivních vzdělávacích oborech se budou účastníci a účastnice věnovat jednak budování vlastního pocitu sebedůvěry, stability a duševní pohody a jednak se naučí technikám využitelným přímo v pedagogické praxi na různých typech škol.

Máte-li o některý z kurzů zájem, můžete se přihlásit. Nabídka je otevřena i zájemcům mimo pedagogickou fakultu. Během workshopů se seznámíte s jednoduchými technikami na posílení svého psychického zdraví a pohody, dostanete příležitost k prožívání emocí a posílíte svou odolnost vůči stresu. Ale hlavně si odpočinete a zažijete něco jedinečného ve skupinové interakci s ostatními účastníky. 

Aktuální cyklus pro léto 2023 navazuje na dva úspěšné běhy z cyklu „Pečuji o sebe“, jež jsme realizovali v létě roku 2022 a v následujícím zimním semestru akademického roku 2022/2023. Také tentokrát organizátoři zvou všechny zájemce k využití zajímavých příležitostí pro péči o sebe a hledání vlastní jedinečnosti. Některé z kurzů se opakují, většina je nová. Hlásit se tedy mohou také účastníci z předešlých semestrů.

 

Máte-li o některý z workshopů zájem, přihlaste se prosím prostřednictvím elektronického formuláře. Odkaz na něj najdete přímo u popisu jednotlivých workshopů. Přihlášení účastníci budou informováni o podrobnostech; program budeme dále doplňovat. Zájemce upozorňujeme na omezenou kapacitu workshopů. Zaměstnanci fakulty se mohou akcí – po domluvě se svým vedoucím – zúčastnit v rámci své pracovní doby.

PROGRAM CYKLU WORKSHOPŮ V LETNÍM SEMESTRU

Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png

Artefiletika a arteterapie jako cesty k poznání sebe sama 

Workshop Petry Potměšilové

23. června 2023 od 9:00 do 16:00 hod. v ateliéru kresby, 1. patro konviktu, UCUP, Univerzitní 3–5

Účastníci workshopu si interaktivní cestou vyzkouší různé techniky, které se využívají v arteterapii a artefiletice. Budou použity techniky, které rozvíjejí komunikaci, práci s problémy či mohou sloužit jako forma duševní hygieny. Použité techniky lze využít nejen pro vlastní potřebu, ale i pro práci s klienty ve výchovně-vzdělávacím procesu.

Registrace uzavřena.

Od „bahnění“ k tvaru

Workshop Moniky Dokoupilové

23. června 2023 od 13:00 do 16:00 hod. v ateliéru keramiky, přízemí konviktu, UCUP, Univerzitní 3–5

Pokusíme se vrátit k základním způsobům manipulace s hlínou a projít přirozenou cestu vedoucí k modelaci tvaru. Zacházení s hliněným „bahnem“, hledání jeho potence v poli tvorby i emočního prožívání je počátkem dalších aktivit s hlínou, keramickou hmotou a bude náplní workshopu, který nabídne soustředění na práci s materii hlíny v širším záběru.

 

Workshop mohou navštívit i účastníci, kteří jej již absolvovali. Na známé a opakované aktivity navážeme v dalších postupech.

Registrace uzavřena. 

Trauma a jeho vliv na chování dítěte v běžném školním prostředí

Workshop Zdenky Štefanidesové

30. června 2023 od 9:00 do 16:00 hod. v ateliéru kresby, 1. patro konviktu, UCUP, Univerzitní 3–5

Lektorka Zdenka Štefanidesová vychází při představování přístupů, názorů a ukázek prací žáků ze své dlouholeté praxe a zkušeností práce učitelky v klasickém základním českém školství, v alternativním a mezinárodním školství. V současné době se již několik let zcela naplno věnuje terapeutické, poradenské a lektorské činnosti. Spolupracuje přitom s rodinami, doprovázejícími organizacemi pro pěstounské rodiny, pedagogickými pracovníky a sociálními pracovníky. Prostřednictvím předávání nejnovějších informací a praktických aktivit se snaží o systematické propojování pedagogické a sociální oblasti s cílem vnášet do příběhů rodin, a především pak do příběhů dětí, prvky odborného multidisciplinárního přístupu a konkrétní specifickou vstřícnou a fungující podporu.

Seznámíme se během rozhovoru s určitými projevy v chování dítěte, které prožilo trauma a v důsledku toho se u něj během vzdělávacího procesu objevují nečitelné reakce a výkyvy v chování. Představíme si typické způsoby obranné komunikace a podobu narušených vztahových vzorců, to vše vlivem traumatu. Bude představena v krátkosti i teorie typů attachmentové vazby a její využívání v praxi, což vede k lepšímu pochopení životní situace dítěte a především k předcházení narůstání jeho „obranných“ reakcí před „ohrožujícím“ okolím. Budeme mluvit i o tom, jak takové dítě podpořit během vzdělávacího procesu v oblasti práce s pozorností a využíváním seberegulačních dovedností, jakým způsobem nabízet a zajišťovat u dítěte pocit bezpečí a jistoty a především jak zdravě nastavovat a rozvíjet oblast emočně-sociální a vztahovou. V závěru setkání bude ponechán prostor pro diskuzi, v rámci které účastníci mohou sdílet své názory na to, jakým způsobem lze předložené informace využít v každodenním životě.

Registrace uzavřena. 

Barevný svět

Workshop Libora Graclíka

18. července 2023 od 9:30 do 16:00 hod. v ateliéru kresby, 1. patro konviktu, UCUP, Univerzitní 3–5

Nalézání vnitřní svobody přes výtvarné prostředky, objevování cest nespoutané mysli a její zachycení v realitě výtvarného materiálu. Nezvladatelná síla akvarelu a práce s tuší, doplněná o prvky koláže. Nové souvislosti a perspektivy, které nás vtahují zpět do světa, kde je všechno možné, do kreativity bez omezení. Snové krajiny, spojení realistického světa s vaší imaginací, průsečíky mezi tím co žijeme a co bychom mohli žít.

I takto by se dala charakterizovat pozvánka na jednodenní kurz Artefiletické tvorby na půdě Pedagogické fakulty UP.  Pod vedením Mgr. Libora Graclíka se můžete pustit do tvorby s různým výtvarným materiálem a vyzkoušet si přesahy mezi jednotlivými technikami. Bezpečně se přenést do světa dětí a načerpat sílu z tvorby bez hranic, která může znovu obohatit náš svět.

Bude užitečné na tento kurz vybavit se oblečením, které snese stopy po tvorbě, nejlépe starší triko, nebo košili a rovněž kalhoty nebo sukni, které vás nebudou omezovat v tvorbě.

Registrace uzavřena.

Metody psychohygieny pro učitele

Workshop Evy Směšné

19. července 2023 od 10:00 do 16:00 hod. v malé aule, přízemí hlavní budovy fakulty, Žižkovo nám.

Workshop povede Mgr. Eva Směšná, zkušená psycholožka, psychoterapeutka a supervizorka, která ve své terapeutické práci staví především na přístupu Somatic Experiencing® (Somatické prožívání) a využívá také prvky přístupu zaměřeného na řešení (Solution Focused®), Integrativní psychoterapie, Emoční první pomoci (EmotionAid®), technik arteterapie, pohybových prvků či terapie hrou. Během workshopu se účastníci seznámí s jednoduchými a snadno aplikovatelnými metodami a technikami psychohigieny, jež mohou být prospěšné (nejen) učitelům a učitelkám.

Registrace uzavřena.

Emoční první pomoc

Workshop Evy Směšné

20. července 2023 od 10:00 do 16:00 hod. v malé aule, přízemí hlavní budovy fakulty, Žižkovo nám.

Jak zvládat nápor emocí? Jak se zklidnit a jak pomoci těm, kteří jsou pod vlivem silných emocí? Jak poskytnout sobě a druhým emoční první pomoc? Odpovědi nabídne workshop Emotion First Aid vycházející z principů somatického prožívání. Povede jej Mgr. Eva Směšná, zkušená psycholožka, psychoterapeutka a supervizorka, která ve své terapeutické práci staví především na přístupu Somatic Experiencing® (Somatické prožívání), využívá také prvky přístupu zaměřeného na řešení (Solution Focused®), Integrativní psychoterapie, Emoční první pomoci (EmotionAid®), technik arteterapie, pohybových prvků a terapie hrou.

 

Workshop bude probíhat s využitím stejných metod jako jeho předchozí termíny. Mohou ho ale navštívit i účastníci, kteří jej již absolvovali a chtějí u sebe prohlubovat zvládání náporu emocí.

Registrace uzavřena.

Ndirikuda kubada (Chci vyjít ven)

Workshop Petry Šobáňové

21. července 2023 od 10:00 do 16:00 hod. v ateliéru kresby, 1. patro konviktu, UCUP, Univerzitní 3–5

Prožitkový workshop nabídne praktické tvůrčí postupy vycházející z artefiletiky a arteterapie. Při práci se budeme inspirovat tvorbou africké umělkyně Portii Zvavahery a prostřednictvím řízené imaginace vstoupíme do jejího podivuhodného světa symbolů, krajkových sítí a zvířecích či lidských postav. Prožitek nám nabídne příběh, v němž budeme nacházet archetypy a objevovat sami sebe. Během tvůrčích aktivit budeme cíleně pracovat s dekorem a repetitivní, záměrně prostou výtvarnou činností, jež nám umožní hlubokou relaxaci a odpočinek. Obrazy budeme vnímat, vytvářet a společně reflektovat. Zakusíme, že exprese může přinášet uvolnění emocí a vnitřního napětí a napomáhá poznání sebe sama. Sdílení prožitku během skupinové reflexe nabídne lidskou spoluúčast a uspokojení z přijetí.

Pro účast na workshopu není potřeba žádných výtvarných dovedností, přineste si prosím pohodlný pracovní oděv, např. staré triko a tepláky.

Workshop povede Petra Šobáňová, výtvarná pedagožka a didaktička, jež s expresivní interpretací a artefiletickými metodami pracuje na katedře výtvarné výchovy PdF UP.

Registrace uzavřena.

Na slunci i ve stínu

Workshop Petry Šobáňové

15. září 2023 od 13:00 do 17:00 hod. v ateliéru kresby, 1. patro konviktu, UCUP, Univerzitní 3–5

Prožitkový workshop nabídne praktické tvůrčí postupy vycházející z artefiletiky a tvůrčího psaní. Při práci se budeme inspirovat tvorbou umělkyně Solange Pessoa a vstoupíme do jejího černobílého světa symbolů a stylizovaných tvorů a rostlin. V černobílých dekorativních tvarech a skvrnách budeme nacházet svá osobní témata a během tvůrčích aktivit s nimi budeme cíleně pracovat. Obrazy nám nabídnou koncept světla a tmy, kontrastu a stínu. Budeme hledat, co znamenají pro nás osobně a s jakými asociacemi se pojí. Budeme vytvářet vlastní obrazy a literární texty a zakusíme, že exprese může přinášet uvolnění vnitřního napětí a napomáhá poznání sebe sama. Sdílení prožitku během skupinové reflexe nabídne lidskou spoluúčast a uspokojení z přijetí.

Pro účast na workshopu není potřeba žádných výtvarných dovedností, přineste si prosím pohodlný pracovní oděv, např. staré triko a tepláky.

Workshop povede Petra Šobáňová, výtvarná pedagožka a didaktička, jež s expresivní interpretací a artefiletickými metodami pracuje na katedře výtvarné výchovy PdF UP.

Registrace uzavřena. 

Hlína jako terapeutický materiál pro spojení sama se sebou

Workshop Libora Graclíka

16. září 2023 od 9:00 do 13:00 hod. v ateliéru kresby, 1. patro konviktu, UCUP, Univerzitní 3–5

Přes jednoduché techniky úvodu práce s hlínou se dostaneme do světa imaginace a objevíme nové i staré spojitosti mezi materiálem a námi. Zamyslíme se nad sděleními, která přichází přes tvorbu v 3D prostoru a promlouvají k nám řečí metafor. Nahlédneme do terapeutických a relaxačních možností hlíny. Budeme tvořit, budeme stavět, budeme v kontaktu se zemí, budeme jako ona.

Registrace uzavřena.

 

PEČUJI O SEBE | LÉTO 2022
PROHLÉDNĚTE SI, JAKÉ TO BYLO NA NAŠICH WORKSHOPECH ZAMĚŘENÝCH NA WELLBEING A PROŽITKOVÉ AKTIVITY!

Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png
arte
bahnění
trauma
barevný svět
psychohygiena
emoční první pomoc
hlína
ndirikuda
na slunci
Kotva 1

Připravujeme pro vás

Untitled_Artwork (8).png
thumbnail_Plavba_mensi.jpg
Dlaždice U21 (3).png

Tématu duševního zdraví se budeme na portále U21 věnovat soustředěně. Kromě kurzů pro vás připravujeme také cyklus článků nebo metodické materiály k tématu wellbeingu k využití v pedagogické praxi. Ilustrátorka a naše absolventka Kateřina Janků aktuálně vytváří soubor ilustrací, jež budou tematizovat prožívání emocí a duševní stavy. Již brzy vám její kresby a pocitové karty představíme!

PEČUJI O SEBE | ZIMNÍ SEMESTR 2022/2023
PROHLÉDNĚTE SI, JAKÉ TO BYLO BĚHEM DRUHÉHO BĚHU NAŠEHO CYKLU PEČUJI O SEBE!