top of page

Hodnocení a kontrola kvality a efektivity vzdělávání v ČR

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP ve spolupráci s Olomouckým inspektorátem České školní inspekce nabídlo prakticky zaměřený seminář Hodnocení a kontrola kvality a efektivity vzdělávání v ČR. Kurz, který proběhl 22. 3. 2022 na pedagogické fakultě. Kurz vedl ředitel olomouckého inspektorátu Michal Hlaváček a zúčastnilo se ho 20 pedagogických pracovníků.Posluchači se na kurzu seznámili se strukturou, základními dokumenty a některými procesy České školní inspekce, které byly doplněny příklady z praxe. Mezi hlavní témata semináře patřila ČŠI v současnosti, její struktura a vize. Michal Hlaváček dále představil model kvalitní školy a metodickou podporu škol a dalších aktérů ve vzdělávání. Rovněž účastníkům názorně předložil ukázku vzdělávacího auditu silných a slabých stránek konkrétní školy a jaké byly učiněny návrhy a opatření a případná doporučení. Lektor neopomněl zmínit ani přípravu a sdílení metod, postupů a nástrojů s cílem podporovat formativní aspekty vzdělávání.


Účastníkům byly sděleny také hlavní aspekty kvalitní školy v oblasti kvality pedagogického sboru, výuky, vzdělávacích výsledků žáků a podpory žáků ve vzdělávání. „Smyslem bylo nabídnout účastníkům takový kurz, jenž ČŠI představí jako instituci poskytující informace o kvalitě počátečního vzdělávání, zpětnou vazbu, jež má podíl na zvyšování kvality každého dítěte, žáka či studenta,“ uvedla Jitka Petrová, vedoucí pořádajícího Centra celoživotního vzdělávání.Text: Barbora Mlčochová

Foto: Lukáš Blokša

Comentarios


bottom of page