top of page

Jak nalézt vnitřní svobodu | Workshop arteterapeuta Libora Graclíka ukázal jednu z cest k wellbeingu

18. července 2023 se v ateliéru kresby na konviktu uskutečnil workshop Libora Graclíka. Byl jedním z celkem devíti kurzů uspořádaných Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého pro zaměstnance, studující a veřejnost. Jde přitom již o třetí cyklus prožitkových workshopů Pečuji o sebe, jež se zaměřují na wellbeing, rovnováhu, osobní rozvoj a duševní zdraví účastníků a rovněž na budování konkrétních dovedností využitelných ve výuce. Společným jmenovatelem kurzů je péče o wellbeing žáků a studentů a využití technik napomáhajících budování přátelského a bezpečného sociálního klimatu ve škole. V technikách ověřených v praxi psychoterapie nebo v expresivních vzdělávacích oborech se účastníci a účastnice věnují jednak budování vlastního pocitu sebedůvěry, stability a duševní pohody a jednak se naučí technikám využitelným přímo v pedagogické praxi na různých typech škol.


Nalézání vnitřní svobody přes výtvarné prostředky, objevování cest nespoutané mysli a její zachycení v realitě výtvarného materiálu. Nezvladatelná síla akvarelu a práce s tuší a akrylem, doplněná o prvky koláže nebo monotypie. Nové souvislosti a perspektivy, které nás vtahují zpět do světa, kde je všechno možné, do kreativity bez omezení. Snové krajiny, spojení realistického světa s vaší imaginací, průsečíky mezi tím co žijeme a co bychom mohli žít. I takto by se dal charakterizovat jednodenní kurz artefiletické tvorby pod vedením arteterapeuta a průvodce působícího ve svobodné škole Mgr. Libora Graclíka.Techniky expresivních terapií se stávají stále populárnějším nástrojem k podpoře duševního zdraví a wellbeingu. Proběhlý kurz Libora Graclíka poskytl účastníkům cennou příležitost seznámit se s různými tvůrčími postupy, jež podporují kreativitu a svobodu sebevyjádření a zvyšují pocity celkové pohody.


Jednou z prvních technik, již zkušený lektor představil, byla etuda založená na vzájemném portrétování levou rukou. Toto cvičení otevřelo kreativitu a odstranilo bloky, jež nás mohou omezovat při vyjádření sebe sama. Malování levou rukou vyžaduje zcela jiný přístup a současně stimuluje naši psychomotorickou koordinaci.


Další ryze tvůrčí aktivitou byla kolektivní malba. Účastnice kurzu se společně podílely na vytvoření obrazu, do nějž každý přispěl vlastním stylem a výrazem. Tato spolupráce ukázala důležitost komunikace a sdílení v rámci skupiny a umožnila vyjádřit individualitu a zároveň se propojit s ostatními.


Skupinová hra s igelitovou plachtou a barvou představovala další zajímavý způsob, jak se propojit s ostatními a pohrát si s náhodou. Na akční aktivitu navázala technika monotypu, s níž se pracovalo také v následné činnosti. Účastnice měly možnost experimentovat s různými materiály a přístupy, což je vedlo k objevování nových možností sebevyjádření a rozšiřování svého vnímání. Hra s náhodou a hledáním významů v obraze vzniklém bez předem daného úmyslu patří ke klasickým arteterapeutickým postupům a stala se prostředkem pro objevování a prozkoumávání vlastních myšlenek, pocitů, ale i ucelených osobních příběhů.


Kurz završila velkoformátová malba s názvem „Já a můj svět“. Účastnice byly povzbuzovány, aby se ponořily do procesu tvoření a objevovaly ve své vlastní tvorbě skryté významy a asociace. Také tato aktivita nabídla prostor k hlubokému sebepoznání a sebevyjádření.


Techniky expresivních terapií – byť v tomto případě nepřekročily tvůrčí, prožitkový charakter směrem dál k psychoterapii – se ukazují jako dostupný a velmi účinný prostředek péče o vlastní duševní zdraví a pro podporu wellbeingu. Účastnice ocenily možnost soustředit se na sebe, být sám sebou během tvůrčího flow a "luxus" opustit na okamžik svět povinností a racionality. Pravidelná tvořivá činnost, prostor pro to být sám se sebou a sdílet se s ostatními, relaxace a meditace, fyzická aktivita nebo zdravá strava se ukazují jako základní kameny pro udržování dobrého duševního stavu a vnitřní rovnováhy.


Libor Graclík v rámci tohoto běhu workshopů Pečuji o sebe povede ještě kurz s názvem Hlína jako terapeutický materiál pro spojení sama se sebou. Workshop se uskuteční 16. září 2023 od 9:00 do 13:00 hod. v ateliéru kresby, 1. patro konviktu, UCUP, Univerzitní 3–5. Podrobnosti zde.


Text: Redakce U21

Foto: Petra Šobáňová


Comments


bottom of page