top of page

Lenka Metlíková: Motivací pro studenty je vědět, proč se učí a kde nabyté znalosti uplatní

Aktualizováno: 20. 5. 2022

Na našem webovém portále Učitel21 Vás v příštích týdnech a měsících budeme seznamovat s držiteli ceny Učitel roku Olomouckého kraje 2022. Jednu z cen si 28. března letošního roku při slavnostním odpoledni z rukou hejtmana Olomouckého kraje a radního pro oblast školství Olomouckého kraje převzala také pedagožka Lenka Metlíková. Ta v současné době vyučuje biologii a chemii na gymnáziu ve Šternberku. V článku vysvětluje, jak se k profesi učitelky dostala a proč ji má ráda. A také popisuje metody, které využívá při výuce, aby své žáky motivovala a vzbudila jejich zájem o svůj obor.„Přírodní vědy mě bavily od dětství. Tatínek mě učil poznávat kokošku pastuší tobolku a penízek rolní asi už v mateřské školce. Na letních táborech jsem měla ze všech bobříků uloveného toho z květin jako prvního a biologická olympiáda na základní škole byla každoročním pravidlem. Jako studentka na gymnáziu ve Šternberku jsem měla štěstí na paní profesorku Annu Vaculíkovou, která mi byla velkou inspirací i později jako moje kolegyně, když jsem na stejnou školu, kde jsem studovala, nastoupila jako začínající učitelka biologie a chemie. Na její hodiny biologie jsem se těšila a začala jsem váhat, zda se po maturitě vydat na fakultu lékařskou, nebo přírodovědeckou. Nakonec přece jen zvítězilo učitelství, možná i proto, že už ho mám asi v genech – jsem třetí generací kantorů v naší rodině,“ prozradila Metlíková.


Jak dále uvedla, nikdy svého rozhodnutí nelitovala. Vysokou školu vystudovala přímo v Olomouci, navštěvovala přírodovědeckou fakultu. A stále se na svou alma mater vrací na různé vzdělávací akce, soutěže i exkurze. A to i kvůli přínosu pro její studenty.


Motivací pro studenty je vědět, proč se co učí a kde nabyté znalosti uplatní.

„Svou práci mám moc ráda. Velmi si vážím příjemné atmosféry na naší škole a dobrých vztahů, které s kolegy máme. I když chápu, že ne každý student hoří nadšením zrovna pro ‚moje‘ předměty, snažím se především ukázat, jak je znalost přírodních věd v dnešním světě užitečná a jak je důležité věci vidět systematicky a v souvislostech. Ukazuji rovněž potřebu pracovat s relevantními zdroji. Nezbytnost vzdělání vidíme kolem sebe – kolik lidí stále věří nesmyslným fake news o virech, imunitě, očkování nebo kvůli nedostatku informací zanedbává prevenci vážných nemocí,“ prozrazuje, proč má svou práci ráda.


Následně prozrazuje, jakou motivaci mohou mít studenti, když vědí, proč se něco učí. „Myslím si, že motivací pro studenty je vědět, proč se co učí a kde nabyté znalosti uplatní – v dalším studiu na vysokých školách, v praxi, ve svém každodenním životě,“ uvádí.


Mám radost, když studenti látku pochopí a dokáží vidět souvislosti


„V hodinách se snažím se studenty diskutovat, proč k daným jevům dochází, kde už se s takovou situací setkali, co už o daném tématu vědí, na co mohou navázat. Ve kterých pohádkách, filmech, knížkách, v médiích nebo i počítačových hrách už na něco podobného narazili… Jsem trošku ve výhodě, protože moji synové jsou nyní ve věku mých studentů a občas vím, ‚ co zrovna letí ‘.“


Jak sama uvádí, vždy má radost, když její studenti látku pochopí a dokáží vidět souvislosti. A když položí otázku, kdo tématu porozuměl, zvedne se les rukou. Těší ji, když se najdou studenti, ze kterých číší zapálení právě pro její předměty.


Svou prací můžu žákům pomoct k dosažení jejich snu, ukázat jim pomyslné dveře, nasměrovat je a popostrčit.

„A já vidím, že svou prací pro ně můžu něco udělat, pomoct jim k dosažení jejich snu, pomoct ukázat pomyslné dveře, nasměrovat je a popostrčit. Říkám jim ‚biologové‘ a ‚chemici‘ a zásobuji je informacemi a materiály navíc. A oni pak studují přírodní vědy, medicínu, farmacii a budoucí učitelé se k nám vrací na pedagogické praxe. Ráda vidím naše absolventy, když jsou na vysokých školách spokojení a daří se jim tam. To jsme pak s kolegy odvedli dobrou práci,“ dodává.


Svým studentům se ale snaží jít příkladem i v jiných oblastech. Například ve stylu chování, v komunikaci s nimi, ale i tím, že je důležité dodržovat pravidla, pomáhat druhým a soucítit s ostatními.


Kreslí, dělá pokusy a snaží se používat prvky a metody, o kterých ví, že fungují jinde


Co se týče průběhu vyučovacích hodin, oceňuje klidnou pracovní atmosféru a maximální pozornost. „Kreslím, dělám pokusy, pouštím videa, nosím všemožné přírodniny a snažím se používat prvky a metody, o kterých vím, že fungují jinde. Inspiruji se na odborných seminářích, na internetu a také u svých kolegů, když si předáváme tipy na příklady dobré praxe,“ vyjmenovává postupy, jež ve vyučování sama používá, i zdroje inspirace, ze kterých pro svou práci čerpá.


„Zajímavou zkušeností byla i návštěva výuky ve školách v Nizozemí, kam jsem se dostala během vzdělávacího projektu metody CLIL. Velmi ráda vzpomínám na vzdělávací akce Akademie věd ČR, kterých jsem se v rámci Otevřené vědy mnohokrát zúčastnila a dodnes z nich čerpám inspiraci. Přispěla jsem také do jejich databáze laboratorních cvičení. Každoročně jezdím na Letní školu chemie pořádanou VŠCHT Praha, odkud se vracím nabitá informacemi a novinkami z oboru a snažím se tento svůj zápal a nadšení aspoň trochu přenést na studenty,“ doplňuje.


A co jí její práce přináší? „Moje práce mi přináší radost a uspokojení a i když nejsou všechny dny růžové, neboť i ve školství se potýkáme s řadou problémů a veřejnost často nechápe, co všechno český učitel ve svém zaměstnání musí kromě samotné výuky dělat, tak se těším na další den ve škole,“ zakončuje.

Z nominačního dopisu paní ředitelky Mgr. Tamary Kaňákové


Lenka Metlíková a kvalita vzdělání


Mgr. Lenka Metlíková je mimořádným člověkem, vždy pozitivním, zaujatým pro své povolání, pro svůj obor. Jako pedagožka se do každé hodiny vrhá s nadšením, aplikuje nové metody výuky, pozitivně motivuje žáky v hodinách, je zapálená pro svůj obor. Dovede využít individuální i skupinový přístup, nebojí se hodnotit klasicky i formativně, do výuky přináší nejnovější poznatky vědy, dovede v žácích zažehnout touhu studovat biologii a chemii. Díky ní byly desítky studentů přijaty na lékařské nebo přírodovědecké fakulty.


Lenka Metlíková a žáci


Umí žáky zaujmout, je odbornicí ve svém oboru, dovede předat učivo zajímavě. Hoří, takže zapaluje, a to doslova; někteří žáci doma opakují chemické pokusy z výuky. Výborně vysvětlí látku, klima ve třídě je příjemné a dětem je líto, když je v daném školním roce neučí. Je velmi vstřícným člověkem, ale vždy si umí sjednat pořádek. Pro žáky žije, snaží se jim pomoci ve složitých situacích.


Lenka Metlíková a její okolí


Je výborná kolegyně, pomůže, pobaví, pochválí, zažene váš smutek. Všichni kolegové ji mají rádi, ochotně pomůže, svým pozitivním jednáním ve složitých situacích dovede vše zklidnit, všech úkolů se zhostí s nadšením a zodpovědně. Ke své škole je maximálně loajální. Žáci i my kolegové jsme rádi, že ji tu máme!
Připravil Lukáš Blokša, spolupráce Petra Šobáňová

Foto archiv Lenky Metlíkové


Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page