Monika Ptáčková | Ústav speciálněpedagogických studií


„Vše je tak, jak má být.“

Monika Ptáčková


„Jmenuji se Monika Jirásková, na Univerzitě Palackého jsem studovala logopedii. Na nápad studovat logopedii jsem přišla víceméně náhodou. Nikdy jsem o tomto oboru nepřemýšlela, stejně jako mě nikdy nenapadlo, že budu někdy žít v Olomouci. Postupem času jsem ale zjistila, že právě logopedie je velmi pestrý obor, který nabízí propojení medicíny a školství, a přináší různorodé možnosti práce s lidmi všech věkových kategorií.


Práci s lidmi (a zejména s dětmi) jsem se věnovala již před vysokou školou, kdy jsem se několik let podílela na vedení dětí ve skautském středisku. Práce s dětmi mě v mnoha směrech obohacovala, a proto jsem se jí chtěla věnovat i nadále.


Kromě toho jsem v 18 letech začala jezdit na akce pro rodiny s dětmi s nervosvalovým onemocněním, kde jsem z pozice osobní asistentky blíže poznávala svět dětí s tělesným postižením. A zatím, co jsem se dětem snažila co nejlépe nahradit hůře fungující ruce a nohy, učila jsem se od nich i jejich rodičů (a učím se nadále) leccos o světě.


Osobní asistenci jsem se věnovala i při studiu, a to v rámci Centra podpory studentů se specifickými potřebami, v rámci kterého jsem zapisovala přednášky studentům se sluchovým postižením, doprovázela studenty se zrakovým postižením nebo asistovala studentům s postižením tělesným. Díky této práci jsem nejen poznala mnoho zajímavých lidí, ale dostala se i na řadu zajímavých přednášek a získala, mimo jiné, i přehled o tom, jak funguje výuka na jiných oborech nebo fakultách…


Při studiu logopedie mne zaujala možnost propojení tohoto oboru s moderními počítačovými technologiemi. Mimo jiné i proto jsem s pomocí dnes již manžela začala vytvářet osvětové stránky o afázii (získané poruše řeči), které kromě jiného obsahují interaktivní aplikaci, v níž si uživatel může na konkrétních příkladech vyzkoušet, jaké symptomy se v řeči člověka s afázií mohou vyskytovat a přečíst si k nim krátké vysvětlení.


Na konci předposledního ročníku svého pětiletého studia jsem se rozhodla využít možnost zapojit se do mezinárodního výzkumu dyslexie u dospělých osob. Díky němu jsem poznala možnosti propojení logopedie se zobrazovacími technologiemi, lingvistikou a dalšími příbuznými obory a vyzkoušela si vědecké pojetí logopedie. Výzkum se stal tématem mé diplomové práce a příspěvku, se kterým jsem v roce 2019 zvítězila v kategorii speciálněpedagogických oborů na konferenci SVOUČ. Tento – pro mě nový – náhled a možnosti dalšího rozvoje tohoto výzkumu mne přivedly k úvaze o pokračování studia v rámci doktorského studijního programu. Zároveň bych ale moc ráda tento náhled propojila i s nesmírně zajímavou a různorodou klinickou praxí, která je pro mne rovněž velkou výzvou do budoucnosti… A všechny tyto výzvy přede mě postavila PdF UP v Olomouci.“


Foto: Jakub Konečný