top of page

Pár slov na úvod ke globálním tématům

Aktualizováno: 15. 11. 2023

Přinášíme vám první příspěvek naší nové bloggerky Lenky Pánkové z organizace ARPOK! Lenka se ve svém blogu věnuje globálním tématům a tomu, jak je začlenit do výuky. Představí tipy, které lze využít v praxi, a to nejen osobní, ale i tipy na materiály, které vznikly (nejen) v dílně ARPOKu.Globální témata jsou všude kolem nás. Najdeme je i v RVP a ARPOK ukazuje cestu, jak postupovat, aby se globální témata stala přirozenou součástí nejen výuky, ale i života školy.


Při přípravě jednoho semináře jsem oslovila paní učitelku prvního stupně, aby nám ukázala, jak zapojuje ve své praxi projektovou výuku (samozřejmě, že jsem chtěla, aby práce s účastníky byla kromě projektové výuky zaměřena i na globální témata). Zeptala se mě: „Můžeš mi vyjmenovat globální témata?“ Nadechla jsem se a začala sypat z rukávu různá témata od lidských práv přes migraci po klimatickou změnu. V tom jsem se zarazila a uvědomila si, jak široký výčet to je, jak je každé dané téma široké a komplexní samo o sobě a že může být zdrojem respektu, nejistoty či strachu. Jak na ně?


Moje postřehy:


 • Každý z nás tíhneme k nějakým tématům, vyberme si aspoň na začátek ta, která máme oblíbená. Mohou se samozřejmě v čase měnit. Nenuťme se do něčeho, co nám není příjemné. Žáci to na nás poznají.

 • Začněme s konkrétní podobou – co máme blízko; protože globální témata ve své velikosti často vyvolávají otázku: Co já s tím ale zmůžu? Témata otevírejme jednoduchými otázkami: „Když jdete nakupovat, do čeho dáváte nákup? Odkud pochází naše oblečení? Kolik jídla se vyhodí ve školní jídelně? Dojídáme svačinu?“ Globální témata jsou svou komplexností zrádná v tom, že se v nich můžeme ztratit – je dobré mít jasnou otázku v hlavě.


A která jsou ta globální témata? Jednoduše je vymezují Cíle udržitelného rozvoje OSN. Můžete se podívat na jejich výčet nebo na video Největší lekce pro svět, které se dá použít i při běžné výuce na základních nebo středních školách.A protože globálnímu vzdělávání i vzdělávání ve škole nejde jen o předávání informací, ale pracujeme i s hodnotami a postoji, vřele doporučuji druhý díl videa. Co na ně říkáte?


Kdo by se chtěl podívat na jeden ze mnou vytvořených seznamů globálních témat, zde je:


 • migrace

 • pomoc

 • válka

 • mír

 • bezpečí

 • životní prostředí

 • plasty

 • odpady

 • odpovědná spotřeba

 • podmínky výroby

 • propojenost světa

 • doprava a dopad na životní prostředí

 • plýtvání potravinami

 • hlad

 • dětská práce

 • chudoba

 • přístup ke vzdělání

 • gender

 • práva dívek a chlapců

 • spolupráce

 • sucho

 • voda

 • změna klimatu


Poznámka: Často, když se zeptám studentek/studentů VŠ, jaká globální témata znáte, začnou těmi environmentálními. K těm sociálním se dostáváme až po několika mých povzbuzeních „a jaká další globální témata?“


K zamyšlení: Vnímáte rozdíl mezi globálním tématem a globálním problémem?


Lenka Pánková

Comments


bottom of page