top of page

Příručky NPI pomohou školám se začínajícími učiteli

Národní pedagogický institut a jeho projekt systematické podpory pro všechny učitele a ředitele nabízí celou řadu inspirativních příruček, videí, metodik nebo webinářů. Zajímavým počinem z poslední doby jsou metodické příručky s podporou pro školy se začínajícími učiteli.Adaptační období je rozhodující etapou, která ovlivňuje pedagogickou kariéru každého začínajícího učitele. Významně působí na to, zda začínající učitel zůstane nejen v dané škole, ale také v českém školství. Pravidelná a systematická podpora ve škole pomůže začínajícímu učiteli zorientovat se v roli v učiteli, ztotožnit se s ní, uvědomit si svou vlastní profesní vizi i další směřování.


V rámci projektu SYPO proto vznikly ve spolupráci s MŠMT, Učitelskou platformou a Začni učit! následující materiály určené k podpoře nejen začínajících učitelů. V projektu SYPO preferujeme spolupráci v tzv. triádách a pozornost tedy věnujeme nejen podpoře začínajících učitelů, ale také uvádějícím učitelům a členům vedení škol.

Hlavní cíle materiálů
  • Usnadnit začínajícím učitelům nástup do profese a pomoci jim stát se samostatnými učiteli.

  • Nabídnout uvádějícím učitelům doporučení a dobrou praxi s možností přizpůsobit práci se začínajícím učitelem podmínkám konkrétní školy i osobnostním předpokladům.

  • Připravit členy vedení škol na adaptační období, seznámit je s jeho základními principy a doporučenými činnostmi.


Příručky pro aktéry adaptačního období začínajících učitelů

  • Příručka pro začínající učitele ZDE

  • Příručka pro uvádějící učitele ZDE

  • Příručka pro vedení školy ZDE


E-learning


Kromě výše uvedených dokumentů můžete využít také e-learningy, na které je okazováno v příručkách a které jsou opět určeny jednotlivým aktérům adaptačního procesu podílejícím se na úspěšné adaptaci začínajícího učitele.

  • E-learning Začínající učitel a adaptační období ZDE

  • E-learning Uvádějící učitel a adaptační období ZDE

  • E-learning Vedení školy a adaptační období začínajícího učitele ZDE


Zvolte si e-learning podle vaší role v adaptačním procesu. Po přihlášení obdržíte e-mail s odkazem na přístup do prostředí LMS Moodle včetně přihlašovacího klíče. V e-learningovém prostředí pak najdete všechny materiály, a to jak pro začínající a uvádějící učitele, tak pro vedení školy. Materiály jsou nabídkou témat a je možné je libovolně procházet dle potřeb. Neobsahují žádné úkoly či povinnosti, jedná se pouze o dobrovolné aktivity. Naším cílem je zejména nabídnout inspiraci pro podporu začínajících učitelů.Text: tisková zpráva NPI, zdroj: https://www.projektsypo.cz/

Commentaires


bottom of page