top of page

Pozvánka na IX. olomoucké speciálněpedagogické dny

Aktualizováno: 31. 3. 2022

Ve dnech 29. a 30. března 2022 se budou konat již IX. olomoucké speciálněpedagogické dny, v rámci kterých jsou pořádány XXII. mezinárodní konference k problematice osob se speciálními potřebami a IX. konference mladých vědeckých pracovníků.Hlavním tématem konference se stalo pojetí, postavení a možnosti speciálního pedagoga v online světě. Chtěli bychom se zaměřit na různé formy pomáhání a podpory v online prostoru, odrazy lockdownu ve výzkumech (speciálněpedagogických, pedagogických, psychologických, sociologických atd.) a další problematiku s těmito tématy přímo či nepřímo související.


Jako hlavní přednášející vystoupí David Hampton, Klára Šeďová, Miroslav Dopita, Helena Kubátová a Michal Růžička. Konferenční programová mozaika tvoří přes padesát přednášek, ústních sdělení, workshopů i divadelního představení pro účastníky z řad akademické i odborné veřejnosti a studenty, kteří vytvářejí perspektivu oborů speciální pedagogiky.


Podrobnosti naleznete na webových stránkách akce.


Text: Michal Růžička

Grafika: archiv Michala Růžičky

Comments


bottom of page