top of page

Univerzita Palackého vydává pokyny pro využívání umělé inteligence v akademickém prostředí

Aktualizováno: 12. 4.

V těchto dnech bylo na Univerzitě Palackého schváleno Doporučení Univerzity Palackého v Olomouci k využívání generativních modelů AI. Tento dokument, na němž se podíleli odborníci z Pedagogické fakulty UP, by měl sloužit jako průvodce pro všechny členy akademické obce UP a přispět k rozvoji bezpečného, transparentního a inovativního prostředí, ve kterém může AI podporovat akademické cíle a poslání.Jak sami autoři upozorňují, Doporučení by mělo být chápáno jako dynamický dokument, který bude pravidelně aktualizován tak, aby odrážel nejnovější vývoj v oblasti AI a zajišťoval, že praxe zůstane v souladu s nejnovějšími poznatky a nejlepšími postupy. Text vznikl v souladu se závěry Pedagogické komise UP pro používání AI ve výuce.

 

Veškeré systémy AI (generativní či jiné) na UP je třeba využívat tak, aby byly dodrženy etické principy UP definované Etickým kodexem zaměstnanců a studentů UP, a to následovně:


a) Umělou inteligenci je třeba používat smysluplně a zodpovědně – tak, aby nám sloužila jako nástroj, pomocí kterého budeme zlepšovat naše znalosti a dovednosti či zefektivňovat pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost na UP. To znamená využití AI jako studijního, manažerského a administrativního a edičního nástroje, nikoliv jako plná náhrada tvůrčí činnosti. Nedoporučuje se tedy používat nástroje generativní AI k formulaci vlastního textu, tj. údajného vlastního tvrzení autora, či jeho závěrů, argumentů apod.
b) AI nesmí být zneužívána k plagiování. V odborných textech a další tvůrčí činnosti včetně uměleckých výstupů je využití generativní AI nutné deklarovat.
c) Pracovníci ani studenti se nesmí vydávat za autory textů ani dalších tvůrčích výstupů vygenerovaných s pomocí AI.
d) AI nesmí být zneužívána k úmyslnému zkreslování výsledků vědy a výzkumu (např. účelová modifikace a falzifikace dat).
e) AI nesmí být zneužívána k tvorbě a šíření nepravdivých informací.
f) Veškeré výstupy generované AI je třeba ověřit.
g) Odpovědnost nese vždy člověk, který AI tímto způsobem zneužije.

 

Plný text Doporučení Univerzity Palackého v Olomouci k využívání generativních modelů AI si můžete přečíst na webu www.ai.upol.cz/doporuceni. Další informace o generativní umělé inteligenci pak naleznete v ucelené podobě na stránkách www.ai.upol.cz.

 

Zpracováno redakcí U21

Comments


bottom of page