top of page

Zveme vás na odbornou konferenci Kultura, umění a výchova II

Odborná konference se koná při příležitosti 20. výročí otevření Uměleckého centra Univerzity Palackého a zahájení 10. ročníku fungování odborného recenzovaného časopisu Kultura, umění a výchova. Záštitu laskavě poskytl děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vojtech Regec.


Již dnes začíná konference, která probíhá do soboty 10. prosince 2022 v prostoru Uměleckého centra UP na katedře výtvarné výchovy. Jejím smyslem je podpořit mezioborovou komunikaci a výměnu poznatků v rozličných oblastech společenských a humanitních oborů, jež spojuje zájem o kulturu, umění a jejich edukační potenciál. Cílem odborného jednání je reflektovat nejen úzce oborové problémy výchovy uměním, ale též širší kulturní a sociální souvislosti mezi výchovou a uměním či jinými hmotnými a duchovními hodnotami lidstva.


Jako zvaní hosté na konferenci vystoupí:

Gabriella Pataky, členka Světové rady InSEA a zástupkyně Evropy v tomto orgánu, vedoucí katedry vizuální edukace na Fakultě primární a preprimární pedagogiky v Budapešti,

Philip Stephenson, emeritní profesor působící na Homerton College, University of Cambridge; muzejní pedagog ve Fitzwilliam Museum v Cambridge,

Osamu Okamura, architekt, děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, autor oceňované knihy Město pro každého a divadelní performance Virtual Ritual.

Součástí programu konference je také performance umělce Petra Válka, koncert skupiny Ostrý zub (oboje v pátek večer) a workshopy a prohlídky olomouckých muzeí a galerií (v sobotu).

Konference je pro účastníky zdarma a koná se s laskavou podporou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Podrobné informace včetně kompletního programu naleznete na webu konference.


Text: katedra výtvarné výchovy PdF UP

Grafika: katedra výtvarné výchovy PdF UP

Comentários


bottom of page